Bookmark and Share

Kernafval in zout: 3 keer geprobeerd, 3 keer....

(11 april 2014) Wereldwijd zijn er drie plaatsen waar radioactief afval in zoutmijnen wordt opgeslagen. En bij alle drie zijn er grote problemen. Bij de Duitse zoutkoepels in Asse en Morsleben lekken de vaten en kost het de belastingbetaler 6,1 miljard euro om er wat aan te doen. Bij de opslagmijn in een zoutlaag in de Verenigde Staten is plutonium ontsnapt. Oorzaak nog onbekend. Nederland blijft voorlopig vasthouden aan het idee dat ons kernafval uiteindelijk in zout moet worden opgeborgen.

Doel 3 en Tihange 2 vormen wel degelijk een gevaar

(10 april 2014) Vijf internationale experts hebben een lijst van maar liefst 56 vragen opgesteld over de scheurtjes in de Belgische kernreactoren Doel 3 en Tihange 2. De experts, waaronder materiaaldeskundige Ilse Tweer en Dieter Majer, voormalig hoofd van de Duitse nucleaire toezichthouder, maakten de analyse op verzoek van de Europese Groenen. De conclusie van de studie is duidelijk: Doel 3 en Tihange 2 hadden in juni 2013 nooit heropgestart mogen worden. De reactoren draaiden gedurende 10 maanden.

URENCO: Waar komt je uranium vandaan?

(2 april 2014) Met nog 1 kerncentrale, een opslag voor al het kernafval en 2 onderzoeksreactoren wordt Nederland een kleine speler in 'de nucleaire ballenbak' genoemd. Maar dan vergeten we gemakshalve URENCO, het consortium met drie verrijkingsfabrieken, netjes verdeeld over de drie landen die ook eigenaar zijn van de groep; Duitsland,Engeland en Nederland. Het Duitse deel (33%) is inmiddels geprivatiseerd en in handen van energiebedrijven.

Zeg t/m 7 april 2014 NEE tegen Hinkley Point C!

(31 maart 2014) De Britse regering wil met forse staatssteun nieuwe kerncentrales laten bouwen. Eerst hebben ze geprobeerd Europese wetgeving, die het mogelijk maakt duurzame energie te ondersteunen, zo te wijzigen dat ook kernenergie in aanmerking zou kunnen komen. Dat mislukte. Nu heeft de Britse regering een eigen regeling ontworpen; de kerncentrale kan haar stroom 35 jaar lang tegen een gegarandeerd minimumtarief (dat hoger ligt dan wat stroom uit duurzame bronnen nu kost !) leveren. Als de markt minder betaald legt de overheid het verschil bij.

Pages