You are here

11 maart: demonstratie in Antwerpen

Met zo'n 30 Nederlanders hebben we op 11 maart meegelopen in de demonstratie in Antwerpen voor de sluiting van de gevaarlijke kerncentrales in Doel en Tihange. In een korte toespraak vroegen we aandacht voor Borssele, de - ook verouderde - Nederlandse kerncentrale vlakbij Antwerpen. 

In Brabant en Zeeland maken veel burgers en bestuurders zich (terecht) zorgen om de veiligheid van de Belgische centrales daar vlak over de grens in Doel. Verschillende gemeenteraden staan in de startblokken om juridische procedures te starten tegen de Belgische overheid en de exploitant van de kerncentrales. Luxemburg en Duitsland eisen de sluiting en tientallen lokale overheden in Limburg, Duitsland en Luxemburg zijn al processen gestart om sluiting af te dwingen. Zelfs de Nederlandse Minister van I&M (verantwoordelijk voor nucleaire veiligheid) zei dat ze  - als het wettelijk mogelijk zou zijn - de centrales zou sluiten. Maar de Belgische regering luistert niet en houdt halsstarrig vast aan haar besluit de centrales tien jaar langer dan gepland open te houden. Aan de demonstratie namen zo'n 600 mensen deel en de reacties van het winkelende publiek waren over het algemeen zeer positief. De Belgische organisaties waren blij verrast met de solidariteit vanuit Nederland. In deze flyer staat uitgelegd waarom we demonstreerden en wat we willen dat er gebeurt, met dit filmpje werden mensen opgeroepen mee te doen. Vier Belgische milieuorganisaties hebben onlangs een heel plan gepresenteerd voor een duurzame energievoorziening voor België.

Laat de Belgen niet in de kou staan en steun ze in hun strijd voor een veilige en schone energietoekomst. Teken hoe dan ook de petitie voor sluiting van de Belgische kerncentrales. En op 25 juni organiseren we  - weer samen met Belgische en Duitse organisaties een hele grote actie tegen de centrales in Tihange.