You are here

Rekenen op energie, rekenen aan energie

Bijna dagelijks verschijnen er berichten over de klimaatverandering, de energievoorziening en de aardgaswinning met de aardbevingen in de provincie Groningen. Tegelijkertijd rekenen we erop dat we altijd over liefst goedkope energie kunnen beschikken. Het valt ons op dat bijna nooit aan de orde komt wat energie is, hoeveel energie Nederlanders gebruiken en wat de gevolgen daarvan zijn voor het milieu. Daar wordt in dit artikel aandacht aan geven. Er valt heel wat te rekenen aan energie. Door de cijfers op een rij te zetten wordt zichtbaar wat er allemaal moet gebeuren om een duurzaam energiesysteem te bereiken. Herman Damveld, publicist in Groningen, heeft dit dossier in februari 2019 geschreven.  

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1: Inzicht in energie

1.1 Wat is energie?
1.2 Wat kunnen we met energie doen?
1.3 Waarvoor wordt energie gebruikt?
1.4 Energiegebruik internet
1.5 Energiebronnen voor het huishouden
1.6 Het massale energiegebruik: een uitleg
1.7 Zon als belangrijkste energiebron

HOOFDSTUK 2: Energie in Nederland 1950 tot 2019

2.1 Elektriciteit als onderdeel energiegebruik
2.2 Zon en wind goed voor 1,4% energiegebruik
2.3 Nederlands gasgebruik en besparing
2.4 Warmtepomp als stap naar een energieneutraal huis
2.5 Elektriciteitscentrales in Nederland
2.6 Sterk gestegen energiegebruik
2.7 Kernenergie in Nederland

HOOFDSTUK 3: Energie in de toekomst met grote gevolgen voor het milieu

3.1 Nodig: 36 keer zoveel zon en wind
3.2 Ruimtebeslag per energiebron
3.3 Watergebruik elektriciteitsopwekking
3.4 Opslag energie noodzakelijk
3.5 Uitstoot broeikasgassen van de verschillende energiebronnen
3.6 Milieugevolgen productie en consumptie: de verborgen impact