You are here

Actie bij aandeelhoudersvergadering Delta

Submitted by WISE on Fri, 19/12/2014 - 11:54

Op 18 december stonden 15 mensen op de stoep bij energiebedrijf Delta. Daar werd de jaarlijkse aandeelhouders-vergadering gehouden. Het energiebedrijf heeft het zwaar, onder andere omdat het bezit van de kerncentrale Borssele (voor 70%) steeds zwaarder gaat drukken. De actievoerders riepen Delta en haar aandeelhouders op snel te kiezen voor een echt duurzame toekomst en de kerncentrale te sluiten.  

WISE grijpt de aandeelhoudersvergaderingen al jaren aan om het Zeeuwse energiebedrijf op te roepen eieren voor haar geld te kiezen. Het wordt steeds duidelijker dat de kerncentrale een blok aan het been aan het worden is; de kosten zullen de komende jaren steeds sterker stijgen en het is maar zeer de vraag of er nog geld verdient kan worden met de centrale. Tijdens de actie kwam de directeur van Delta even naar buiten om te reageren op een opiniestuk van WISE in de NRC. Volgens de directie is er niets aan de hand en gaat het geweldig met het energiebedrijf, er zou geen sprake zijn van tekorten voor noodzakelijke investeringen. Wel stoot het bedrijf twee winstgevende onderdelen (het afvalbedrijf en een aandeel in een windpark) volgend jaar af om aan geld te komen. Kortzichtig, want het zijn goed renderende onderdelen. Als je die in bezit houdt heb je jaarlijks wint en kun je op basis van die bezittingen bijvoorbeeld makkelijker en goedkoper geld lenen op de kapitaalmarkt. Er komen op korte termijn forse investeringen aan in de kerncentrale; die moet "Fukushima-proof ' worden gemaakt. Er moet onder andere een heel nieuw gebouw worden gerealiseerd op het terrein van de kerncentrale. De vergunningen zijn er nog niet, maar het benodigde geld is er ook nog niet.... In Zeeland wordt gezegd dat de totale investeringen - om te voldoen aan de veiligheidseisen die na Fukushima zijn aangescherpt - tussen de 200 en 400 miljoen euro belopen. Delta heeft dat geld niet. De directie speelde bij de actie mooi weer maar wij denken dat Delta wel degelijk mede door de kerncentrale zwaar in de knoei zit.