You are here

Activerende informatieavond Bergen op Zoom

De kerncentrales in Doel (België) zijn de afgelopen maanden vaak in het nieuws gekomen vanwege problemen en incidenten. Zo zijn er al meerdere malen scheurtjes in reactorvaten ontdekt, is er in november vorig jaar een explosie geweest en was er onlangs nog sprake van een waterlek. Door deze calamiteiten zijn verschillende reactoren al een aantal keer stilgelegd. De kerncentrales zijn oud en zouden al eerder definitief worden gesloten. De Belgische regering heeft echter besloten de levensduur van de kerncentrales te verlengen tot 2025. 
Op 20 januari 2016 bracht de in Nederland voor nucleaire veiligheid verantwoordelijke Minister, Schultz van Haegen, een bezoek aan de kerncentrales in Doel. Zij vertrouwt volledig op de Belgische autoriteiten die blijven zeggen dat de centrales veilig zijn. Maar klopt dit wel?

Op 19 januari organiseerde WISE, samen met de Zeeuwse en Brabantse Milieufederaties en Benegora, een avond in Bergen op Zoom om bewoners en bestuurders uit de grensregio de mogelijkheid te bieden zich te informeren en samen plannen te maken om de Belgische autoriteiten verder onder druk te zetten om de onveilige kerncentrales te sluiten.

De avond was een doorslaand succes; meer dan 150 mensen verzamelden zich om zich te laten informeren en met ideeën te komen voor verdere actie. Ter plekke kondigde de factievoorzitter van de grootste lokale partij aan de gemeente te gaan vragen zich ook juridisch te gaan verweren tegen het langer openblijven van de kerncentrales in Doel.

Klik hier voor een opzet van de avond en een uitgebreid verslag van de vragen.

Er was ook veel aandacht van de media, hieronder een klein overzicht: