You are here

Activerende informatieavond kernenergie, in Goes

De kerncentrales in Doel (België) zijn de afgelopen maanden vaak in het nieuws gekomen vanwege problemen en incidenten. Zo zijn er al meerdere malen scheurtjes in reactorvaten ontdekt, is er in november vorig jaar een explosie geweest en was er onlangs nog sprake van een waterlek.

Door deze calamiteiten zijn verschillende reactoren al een aantal keer stilgelegd. De kerncentrales zijn oud en zouden al eerder definitief worden gesloten. De Belgische regering heeft echter besloten de levensduur van de kerncentrales te verlengen tot 2025. Op 20 januari 2016 bracht de in Nederland voor nucleaire veiligheid verantwoordelijke Minister, Schultz van Haegen, een bezoek aan de kerncentrales in Doel. Zij vertrouwt volledig op de Belgische autoriteiten die blijven zeggen dat de centrales veilig zijn. Maar klopt dit wel?

Op 18 februari organiseerde WISE, samen met de Zeeuwse en Brabantse Milieufederaties en Benegora, een avond in Goes om bewoners en bestuurders uit Zeeland de mogelijkheid te bieden zich te informeren en samen plannen te maken om de Belgische autoriteiten verder onder druk te zetten om de onveilige kerncentrales te sluiten.

Met zo’n zeventig mensen in de zaal en een zeer geanimeerde discussie kunnen we terugkijken op een geslaagde informatieavond over de kerncentrales in Doel (Belgie) en Borssele. De bezorgdheid is groot, het aantal vragen eveneens. Op de avond zelf hebben we veel vragen – voor zover wij het antwoord weten – al kunnen beantwoorden. Maar er blijven tal van vragen over die alleen door de eigenaren van de kerncentrales zelf (of de Rijksoverheid) beantwoord kunnen worden. Er was ook actiebereidheid; ter plekke kwam de oproep om vanuit Zeeland met een bus naar de demonstratie op 12 maart in Antwerpen te gaan. De ZMF bekijkt de mogelijkheden. 

Hieronder het programma met – indien van toepassing – een link naar de betreffende presentatie

19.30 Inloop en koffie

19.50 Opening en welkom door Marc Argeloo, directeur van de Zeeuwse Milieufederatie

20.00 Eloi Glorieux, Greenpeace België; wat is er aan de hand in de Belgische kerncentrales

20.20 Bert Zwiers, Benegora; Nederland moet mee kunnen praten over de Belgische kerncentrales

20.30 Pauze

20.45 Kort verslag van de besloten bijeenkomst waar Zeeuwse bestuurders door het FANC en de ANVS zijn bijgepraat (door Gerwi Temmink, GroenLinks)

20.55 Peer de Rijk, WISE; hoe staat het er voor met Borssele?

21.10 De zaal aan het woord; wat zijn uw vragen, wat wilt u dat er gebeurt, wat kunt u doen?

22.00 Sluiting