You are here

Belgie niet voorbereid op nucleaire ramp

Submitted by WISE on Tue, 27/01/2015 - 16:26

Als er in een Belgische kerncentrale een groot ongeluk plaatsvindt is de overheid er totaal niet op voorbereid om daar adequaat op te reageren. In opdracht van Greenpeace Belgie heeft een wetenschappelijk instituut (ACRO) onderzoek gedaan naar de nood- en evacuatie plannen van de verschillende bestuurslagen in Belgie. Conclusie? De huidige noodplannen zijn te beperkt en volstaan niet om de Belgische bevolking te beschermen in geval van een ernstig nucleair ongeluk.

De ramp in Fukushima heeft geleerd dat een nucleair noodplan alleen bescherming kan bieden als het ergst mogelijke scenario in aanmerking wordt genomen en alle betrokken partijen, van nooddiensten tot mogelijke slachtoffers, op voorhand weten wat ze moeten doen. Dat is niet het geval in België. Hier wordt enkel rekening gehouden met een veel beperkter kernongeval, met lage niveaus van radioactieve besmetting. De planningszones in het actuele noodplan zijn momenteel te beperkt en moeten worden uitgebreid naar heel het Belgische grondgebied. De evacuatie van steden als Antwerpen, Luik en Namen zijn  niet opgenomen in de plannen, hoewel ze binnen 30 km van een kerncentrale liggen. Greenpeace vindt dat de Belgische overheid deze cruciale elementen op moet nemen in het noodplan en rekening moet houden met de mogelijke impact van een ernstig nucleair ongeval. Twee kerncentrales, Doel en Tihange, staan midden in dichtbevolkte gebieden. Aan de grens staan er nog een aantal; Gravelines, Chooz, Cattenom (Frankrijk) en Borssele (Nederland). Een kernongeval in België zou ongetwijfeld dramatische gevolgen hebben. De bevolkingsdichtheid is zo groot dat het praktisch onmogelijk is om de burger te beschermen. Het risico kan beperkt worden door de levensduur van de verouderde reactoren Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 niet te verlengen. De reactoren  waar scheurtjes geconstateerd zijn, Tihange 2 en Doel 3, moeten snel definitief gesloten worden. Naar aanleiding van het rapport heeft de VVD fractie in de gemeente Bergen op Zoom aangedrongen op sluiting van de kerncentrale in Doel.