You are here

Bevestiging: kernenergie veel duurder dan wind op land

Submitted by Beheerder on Mon, 11/04/2016 - 12:04

Op 9 april 2016 werd het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar de kostenefficiëntie van verschillende maatregelen om CO2-reductie te bereiken gepubliceerd.  Alle mogelijke opties zijn op een rij gezet, inclusief kernenergie. 

De resultaten voor CO2-reductie in 2030 voor windenergie en kernenergie zijn als volgt:

  • windenergie op land: €20 per ton CO2-reductie
  • windenergie op zee: €65 per ton CO2-reductie
  • kernenergie: €65 per ton CO2-reductie

De kostenberekening voor windenergie is daarbij inclusief de systeemkosten voor balancering en op- en afschakelen van centrales. Bij kernenergie is €0,6 miljard meegerekend voor de eindberging van radioactief afval (de extra kosten van het bergen van het kernafval van die ene centrale). De kosten voor de ontmanteling van de kerncentrale is niet meegenomen omdat deze buiten de zichtperiode van de berekening vallen (door de lange levensduur van kerncentrales). In een gevoeligheidsanalyse schatten ECN en PBL dat meerekenen van een reserve voor de ontmantelingskosten bij aanvang zou kunnen neerkomen op meerkosten van €17 per ton CO2-reductie. In de kernenergiewet is onmiddelijke ontmanteling van een kerncentrale na sluiting verplicht gesteld - en dus ook de verplichting om daar vanaf dag 1 geld voor te gaan sparen.   

Overigens wordt ook in deze studies weer niet erkend dat ook kernenergie CO2 uitstoot. Voor elke energiedrager moet je - om tot een eerlijke vergelijking te komen - een Life Cycle Analyse maken van bv. de milieuconsequenties. Voordat er stroom wordt geproduceerd in een kerncentrale zijn er al heel veel stappen gezet; kernenergie is nu eenmaal een heel ingewikkelde manier om water te koken: uraniumwinning - transport - verhexing van het uranium naar gas - transport - verrijking - transport - brandstofstaven maken  - transport - stroom opwekken in een kerncentrale - transport - opslag van kernafval of opwerking - transport - afvalopslag.

Uit dit soort LCA-studies blijkt dat ook kernenergie fors bijdraagt aan de uitstoot van CO2, en dus aan klimaatverandering. Hieronder staat een tabel met uitkomsten, gebaseerd op een groot internationaal vergelijkend onderzoek van enige tientallen LCA-studies.