You are here

Waarom de geldkraan voor waddengas dicht moet

Submitted by Beheerder on Thu, 07/07/2016 - 11:37

De Waddenvereniging verzet zich tegen nieuwe plannen om meer gas te winnen in of nabij het Werelderfgoed Waddenzee. Engie, de stroomleverancier die veel reclame maakt met spots vol duurzaamheid en schone energie, is één van de bedrijven die willen gaan boren. Reden genoeg om weg te gaan bij Engie en over te stappen naar een écht duurzame leverancier!

Gaswinning zorgt voor bodemdaling en het verbranden van fossiele brandstoffen als aardgas draagt bij aan de wereldwijde stijging van de zeespiegel. Beide effecten kunnen het unieke karakter van deze ondiepe zee enorm en onherstelbaar veranderen. Dat wil de Waddenvereniging voorkomen door de geldkraan voor gaswinning dicht te draaien.

Vier gaswinners, twaalf investeerders

Er zijn vier internationale bedrijven die naar gas willen boren bij de Waddenzee. Dat zijn:

  • Tulip Oil, een Nederlands/Brits bedrijf dat bij Terschelling wil winnen.
  • Engie, een Frans bedrijf dat bij Schiermonnikoog wil winnen.
  • Vermillion Inc., een Canadees bedrijf dat bij Harlingen wil winnen.
  • NAM: een Amerikaans/Brits/Nederlands bedrijf dat bij Ternaard wil winnen.

De Waddenvereniging heeft 12 investeerders opgespoord die deze vier bedrijven ondersteunen in hun plannen. Het zijn banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders in Nederland, maar ook ver daar buiten. Deze investeerders weten soms helemaal niets over de unieke natuur van de eilanden en de Waddenzee. Laat staan dat investeerders in bijvoorbeeld Montreal iets te weten komen over het verzet tegen mijnbouw door bewoners, bezoekers, bestuurders en andere liefhebbers van het gebied. Daar moet snel verandering in komen!