You are here

Borssele maakt winst... hoe zit dat?

Submitted by Beheerder on Tue, 11/07/2017 - 17:14

De EPZ, de exploitant van de kerncentrale Borssele, publiceerde vandaag haar jaarverslag. Vol trots wordt daarin gemeld dat de centrale winst maakt. De aandeelhouders zullen hier met gemengde gevoelens naar gekeken hebben, zij lopen immers helemaal leeg op de kerncentrale..... Hoe zit het ook alweer?  

De exploitant (vergunninghouder) van de kerncentrale is EPZ. De aandeelhouders van EPZ zijn PZEM (70%) en RWE (30%). De PZEM is voor 100% in handen van de Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland. De PZEM heeft de oude tolllingcontracten (afname van de stroom) overgenomen van de vorige eigenaar van de kerncentrale (Delta). Die contracten zijn ooit afgesloten op een hoge prijs; de PZEM betaalt voor elke kilowattuur stroom veel meer (€43 per Megawattuur) dan de nu al jaren gangbare marktprijs (In 2016: €31,50 per MWh.) Op elke KWh. stroom wordt dus fors verlies geleden. De EPZ loopt ondertussen binnen. De PZEM kan geen winst bij de EPZ afromen want die moet - als vergunninghouder van de kerncentrale -  flink veel geld investeren in veiligheidsmaatregelen (alle post-Fukushima extra maatregelen ten behoeve van de veiligheid, het vullen van het ontmantelingsfonds en de betalingen voor het kernafval). Toen Delta in hapklare brokken werd verdeeld en de gezonde delen werden verkocht was er flink wat geld verdient; een kleine miljard euro. Maar dat kan niet als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd worden want de PZEM heeft dat geld nodig om de verliezen op de kerncentrale te dekken. De ruim 900 miljoen euro zal dus de komende jaren opgebrand worden in de kerncentrale.

En dus kan de EPZ winst maken terwijl de eigenaar ervan (de PZEM) en de aandeelhouders daar weer van leeglopen. Maar ook met de EPZ gaat het niet zo goed. Illustratief is dit overzicht van de financiele situatie van de afgelopen jaren:  

Financieel overzicht EZP, uit jaarverslag 2016

 

2014

2015

2016

Omzet

292,9

250,8

174,9

Investeringen

27,5

22,7

45,8

Vermogen (geld in kas)

148,5

133,1

93,6

Ontmantelingsfonds

144,2

175,1

197,0

Resultaat na belastingen

1,8

17,9

6,7

Ook het vermogen (toch nog bijna 100 miljoen) mag niet vrijvallen in het resultaat (zodat het ten goede zou kunnen komen aan de PZEM en haar aandeelhouders) omdat de EZP een groot eigen vermogen moet aanhouden voor het geval er meer geld nodig blijkt te zijn voor investeringen tbv. de veiligheid en/of het ontmantelingsfonds.  

Ontmantelingsfonds

De EPZ doet ook vol trots verslag van de ontwikkelingen in het zogenaamde ontmantelingsfonds. De centrale gaat volgens de huidige afspraken in 2033 dicht en in het jaar 2031 moet er voldoende geld gespaard zijn in een apart fonds om de ontmanteling te kunnen betalen. Volgens de berekeningen van de EPZ kost die ontmanteling zo'n 600 miljoen euro. Om in 2031 dat geld bij elkaar te hebben wordt er elk jaar een kleine 15 miljoen euro in het fonds gestort. Daar zit nu 197 miljoen in. Daar komt dan nog (jaarlijkse storting) zo'n 16 x 15 miljoen euro (=240 miljoen) bij. Samen dus 437 miljoen. Het resterende deel moet komen van rente en opbrengsten uit beleggingen. De EPZ presenteert het al een wetmatigheid; "er zal hoe dan ook voldoende geld zijn".

  • Maar hoe zeker zijn de verwachttte opbrengsten uit beleggen en de rente?
  • Hoe zeker is het dat de ontmanteling 600 miljoen euro zal kosten? 

We hebben, ter illustratie, even teruggekeken naar eerdere officiële cijfers van de EPZ over de verwachtte ontmantelingskosten:

  • In 1978 dacht men 100 miljoen GULDEN nodig te zullen hebben
  • In 2007 ging men uit van 341 miljoen Euro
  • In 2008 groeide dat door naar 359 miljoen Euro
  • In 2010 stond de teller op 374 miljoen Euro
  • In 2011 op 390 miljoen Euro
  • In 2014 werd er een grote sprong gemaakt, de EPZ dacht nu 489 miljoen Euro nodig te zullen hebben
  • En in 2016 werd dit dus weer opgehoogd naar 600 miljoen
  • In 2017 wordt er weer een update gemaakt van de berekeningen, die worden in september 2017 gepubliceerd.

Wie koopt de stroom? 

De PZEM moet dus verplicht veel te veel geld betalen voor de atoomstroom uit de kerncentrale.  Dat is al lastig maar om het nog moeilijker te maken wil de PZEM aan haar klanten alleen groene stroom verkopen. Dus zet de PZEM al haar atoomstroom te koop op de groothandelsmarkt (waar het 'verdwijnt' in de grote grijze brei en te koop wordt aangeboden als onderdeel van de zogenaamde 'residual mix' (alle stroom die niet gecertificeerd of echt apart ingekocht wordt door klanten). Daarmee zijn ze de atoomstroom 'kwijt'. Vervolgens kopen ze zelf ook weer stroom in op de groothandelsmarkt om die  - met een certificaat erbij  om het te vergroenen (GvO's) - te verkopen aan haar klanten. De PZEM levert alleen aan zakelijke klanten, vooral in Zeeland. Zo is Delta een van de grote klanten van de PZEM.

Nou blijft het een raadsel hoe de PZEM de veel te duur ingekochte atoomstroom aan de groothandelsmarkt kwijt kan..... Waarschijnlijk dumpen ze het voor marktconforme prijzen en nemen ze dus gewoon zelf het verlies per kilowattuur (Ze hebben immers die 900 miljoen euro  - ze kunnen jaren met verlies blijven draaien).

Wie dan de atoomstroom afneemt? Grote klanten die het niets uitmaakt dat ze grijze stroom (de residual mix van de groothandelsmarkt) gebruiken. En dus ook de PZEM zelf - alleen katten die het met GvO's dan om naar groene stroom - omdat hun Zeeuwse klanten dat zo graag willen. Welkom in de energiemarkt.