You are here

CDA wil weer meer kernenergie

Submitted by WISE on Mon, 15/09/2014 - 10:46

Op vrijdag 12 september mocht de leider van het CDA, Sybrand Buma, aanschuiven bij Nieuwsuur om zijn licht te laten schijnen over de toestand in de wereld. Het moest gaan over onze energie-afhankelijkheid van Rusland. Dat is best lastig voor een politcus van een partij die decennia lang aan de knoppen heeft gezeten in dit land. Maar goed, we gaan niet nakaarten, het is goed dat het CDA nadenkt over de toekomst. Maar dan val je toch wel van je stoel als je de leider van het CDA hoort pleiten voor meer kernenergie. Onder welke steen heeft die man de afgelopen jaren geleefd? Kerncentrales om onze gas-afhankelijkheid van Rusland te verminderen.... als het niet zo treurig was zou je er om kunnen lachen. Kerncentrales maken elektriciteit. Gas wordt in Nederland gebruikt voor de industrie (32%) en de gebouwde omgeving, vooral verwarming (51%). Bovendien komt maar 6% van het gas dat we in Nederland gebruiken uit Rusland. Kernenergie in plaats van gas, gaan we dan onze huizen elektrisch verwarmen? Het kan toch niet waar zijn dat het CDA geen enkel verstand heeft van energiezaken? Ook relevant in dit verband; de uitspraak van de Wereldraad van Kerken die zich in juli van dit jaar onomwonden uitsprak tegen de verdere groei van kernenergie. CDA: Ga eens in Zeeland praten met de honderden werknemers van Delta die vrezen voor hun baan omdat het bedrijf niet kan fuseren met een sterkere partij omdat het een kerncentrale in bezit heeft. Of gaat het CDA crowdfunden onder haar leden om Borssele over te nemen? Dan kan Delta een echt duurzame toekomt tegemoet. Nog 1 vraag: geachte heer Buma, heeft u enig idee welk land een heel groot deel van de mondiale uranium-markt beheerst? We helpen u een beetje; het is een land waarvan we ook wat gas kopen.