You are here

De roze atoombril van de EU

Submitted by WISE on Mon, 04/04/2016 - 13:55

Het Nuclear Illustrative Programme of the Commission (afgekort tot PINC) is het eerste grote rapport van de Europese Commissie over kernenergie sinds Fukushima. 

Met het rapport doet de EU een poging een overzicht te geven van de stand van zaken rond de nucleaire veiligheid en, met name, de stand van zaken met betrekking tot de vraag of alle landen genoeg geld aan het sparen zijn voor ontmanteling van de kerncentrales en het bergen van het radioactieve afval. Volgens de Commissie "vormt het een basis voor discussie waaraan alle stakeholders in de EU, met name de civil society, mee kunnen en moeten doen". De Commissie erkent het grote probleem dat elk land zelf besluiten mag nemen over de gewenste energiemix ("op welke manier wordt er elektriciteit opgewekt") en het feit dat er geen algemeen geldende Europese regels voor veiligheid van de installaties (de kerncentrales) bestaan. Met als gevolg dat bijvoorbeeld de Belgische kerncentrales in Tihange en Doel onder Duitse wetgeving gesloten zouden worden maar in Belgie tien jaar langer open mogen blijven. Het beeld dat opdoemt uit het rapport is dat alle landen nogal verschillend denken over bijvoorbeeld de kosten van ontmanteling en afvalbeheer. En dat mag; de EU verzamelt de verschillende bedragen, telt die op en komt tot de conclusie dat er zo'n 250 miljard euro nodig zal zijn voor alle EU landen samen. Het geeft geen oordeel over de nationale sommen zelf, noch kijkt het naar de ervaring die hier en daar is opgedaan met bijvoorbeeld het ontmantelen van kerncentrales (die in al die gevallen veel duurder uitpakte dan men vooraf dacht). De EU zet alles op een rij en spreekt haar tevredenheid uit over het feit dat alle landen gegevens hebben aangedragen. In Europa waren er op 15 oktober vorig jaar 89 reactoren definitief gesloten, maar slechts drie reactoren zijn tot nu toe volledig ontmanteld; allemaal in Duitsland. Wereldwijd zijn er 147 reactoren gesloten maar daarvan zijn er maar 16 (inclusief de drie Duitse) daadwerkelijk afgebroken, allemaal in de VS. Bijna 80% van de gesloten centrales in  Europa staan in Frankrijk, Duitsland of Engeland. In het EU rapport staat dat er over de kosten van de ontmanteling van de Nederlandse kerncentrales, Dodewaard en Borssele, geen informatie beschikbaar is. Da's best knap van ze want de exploitant van de kerncentrale Borssele, de EPZ (en de eigenaren Delta en Essent) publiceren daar cijfers over; volgens de laatste berekening van de EPZ al er uiteindelijk 489 miljoen euro nodig zijn voor de sloop van de kerncentrale. Of dat voldoende zal zijn? Dat weet je natuurlijk niet, het bedrag komt tot stand op basis van een theoretisch model. Elke vijf jaar kijkt de EPZ naar ontwikkelingen in de 'ontmantelingsmarkt' en stelt ze het cijfer eventueel bij. In juni 2016 wordt het nieuwe, herziene cijfer gepubliceerd. Wat al wel duidelijk is; net als in veel Europese landen wordt er niet voldoende geld opzij gezet; het streefbedrag (in het geval van Borssele die 489 miljoen) wordt nu niet gehaald

WISE Paris heeft, in opdracht van de Groenen in het Europees Parlement, wel verder gekeken; voor een aantal landen naar de onderliggende berekeningen, naar de ervaringen tot nu toe en naar de enorme verschillen in uitgangspunten. Zij noemt het EU raport het "PINC, the Nuclear Illusory Programme". Alleen al voor ontmanteling van de kerncentrales zal er - volgens WISE Paris - 300 miljard euro nodig zijn. Voor definitieve opslag van het kernafval worden geen getallen genoemd - wie niet weet hoe iets opgeborgen moet gaan worden kan ook niet zeggen hoeveel het gaat kosten. 

Het persbericht van de EU

De bijlage bij het PINC-2016; alle cijfers 

Het persbericht van de Groenen in het Europees Parlement