You are here

Energiebedrijven naar de rechter om Doel en Tihange

Submitted by WISE on Tue, 01/03/2016 - 10:16

Energiecoöperaties uit België, Nederland en Luxemburg hebben formeel een klacht ingediend bij de Europese Commissie tegen de levensduurverlenging van de kerncentrales Tihange 1 en Doel 1 en 2

Door de afspraken die de Belgische regering met Electrabel (eigenaar van de kerncentrales) heeft gemaakt hebben de kerncentrales een economisch voordeel - voor 10 jaar - ten opzichte van (investeerders in) alternatieve energie. Naast afspraken over belastingvoordelen voor Electrabel heeft de Belgische overheid de financiele risico's van het langer in bedrijf houden van de kerncentrales overgenomen, een garantstelling die ook door de Belgische Raad van State wordt gehekeld. Dit alles is volgens de energiecooperaties in strijd met Europese regels voor staatssteun. Ze voelen zich economisch benadeeld en vechten de illegale staatssteun aan. In 2003 besloot België om geen nieuwe kerncentrales meer te bouwen en alle bestaande centrales tussen 2015 en 2025 gefaseerd te sluiten. Helaas ging dit besluit niet gepaard met een beleid om meer te investeren in duurzame bronnen en efficiency. En dus ging het in de jaren daarna mis. In 2012 werd besloten om de levensduur van Tihange 1 met tien jaar te verlengen en in november 2015 werd er een akkoord gesloten tussen de regering en Electrabel om Doel-1 en 2 ook tot 2025 in bedrijf te houden. Officieel moeten alle kerncentrales nog steeds uiterlijk in 2025 gesloten worden en dus zal er  - zeker zolang er nog steeds geen fatsoenlijk plan wordt gemaakt om te gaan investeren in schone energie -  weer paniek ontstaan. ("het licht gaat uit").

In de klacht die is voorgelegd aan de Europese Commissie zeggen de energiecooperaties (Ecopower, Wase Wind, Anode, Zero Emission Solutions, XP Wind, CLEF en BeauVent (allen België), De Windvogel (Nld.) en Eida (Luxemburg) het zo: "De eigenaars van de kerncentrales krijgen de exclusieve rechten om de kerncentrales uit te baten na de levensduurverlenging, tegen een lage compensatievergoeding waarvan niet werd aangetoond dat deze marktconform is. Bovendien krijgen de uitbaters van de kerncentrales een ruime vrijstelling van huidige en toekomstige belastingen en stelt de staat zich via een regeling van schadeloosstelling garant voor de hoge rendementen van de nucleaire productie. Daardoor krijgt de dominante marktspeler nog meer voordelen toegestopt en wordt de concurrentie op de Europese energiemarkt verstoord. Vooral hernieuwbare energiebedrijven in België, maar ook in Nederland en Luxemburg, worden hierdoor benadeeld. Met een geleidelijke kernuitstap kan zowel de bevoorrading verzekerd blijven als overbelasting van het net vermeden worden. Echter, door de 6.000 MW niet-flexibele basislast uit de kerncentrales langer op het net te houden, riskeren we regelmatig te veel elektriciteit te produceren, vooral op dagen met veel wind of zon. Net op de momenten dat ze het meest productief zijn, zullen hernieuwbare energie-installaties hierdoor moeten worden stilgelegd om overbelasting van het stroomnet te vermijden. 

De volledige tekst van de ingediende klacht kun je hier lezen. Er loopt momenteel een hele serie rechtszaken tegen het langer openhouden van de gevaarijke Belgische kerncentrales.