You are here

Symposium Full Disclosure

20-11

WISE organiseerde op 20-11-2014 een symposium over Full Disclosure, hét concept voor totale transparantie over de herkomst van álle soorten elektriciteit.

Full Disclosure

  • Volledige transparantie, binnenkort ook in Nederland?
  • Symposium met gastsprekers uit Zwitserland en Oostenrijk, landen waar het systeem al draait.

Elektriciteit uit kolencentrales is niet anders dan elektriciteit uit windmolens. De energiebron die de dynamo’s aandrijft is echter totaal anders. Alleen met  certificatie van de gebruikte energiebron met Garanties van Oorsprong (GvO’s) kan deze administratief worden toegewezen aan verbruikers. Het GvO systeem is het enige betrouwbare systeem voor consumenteninformatie maar is alleen verplicht voor hernieuwbare stroom. Maar het grootste deel van onze elektriciteit (ca. 90%) bestaat uit grijze stroom afkomstig uit bijvoorbeeld kolen- gas en kerncentrales, en die wordt niet gecertificeerd. Er worden andere methoden gebruikt om verbruikers te informeren. Hoe betrouwbaar zijn die en moet voor fossiele en nucleaire elektriciteit niet ook de GvO verplicht gesteld worden? WISE wil graag het debat openen over Full Disclosure.  Hiermee wordt een systeem aangeduid waarin álle soorten elektriciteit moeten worden gecertificeerd met GvO’s.

Zwitserland en Oostenrijk zijn de eerste landen waarin Full Disclosure al wordt toegepast. Sinds 2013 hebben deze landen volledige transparantie in de stroommarkt. Tijdens het symposium horen we uit eerste hand - van gastsprekers uit Zwitzerland en Oostenrijk - hoe dat uitpakt.  En we praten over de voor- en nadelen van introductie van Full Disclosure in Nederland.

Programma

13:30  inloop & koffie  
14:00  welkomstwoord - Peer de Rijk (WISE)  
14:10 Stand van zaken rond stroometikettering in Nederland Maarten Afman (CE Delft)
14:25 Full Disclosure als volgende stap naar meer transparantie Markus Schmid (WISE)
14:40

Full Disclosure in Oostenrijk
Hoe is het gekomen, wat heeft het gebracht?

Reinhhard Uhrig (Global 2000)
15:10  Pauze  
15:30

Full Disclosure in Zwitserland
Technische aspecten, hoe werd het geïmplementeerd?

Lukas Groebke (Swissgrid)
16:00 Nederlandse experts aan het woord
Is Full Disclosure technisch mogelijk in NL? 
Gaan andere landen volgen?
Jan van der Lee (CertiQ)
Peter Niermeijer (RECS)
16:15 Hoe nu verder?
Eneco en Full Disclosure 
Stakeholdertraject voor Full Disclosure 

Ruud Vrolijk (Eneco)
Wilma Berends (Natuur &Milieu)

16:25  Discussie met de zaal
 Willen we Full Disclosure in NL?
 Ontstaat er een coalitie van voorstanders? 
Peer de Rijk (gespreksleider)
16:50  borrel  
17:30  einde  
download het programma

Keynote speakers

Lukas Groebke – Zwitserland

Lukas Groebke is werkzaam als Manager Renewable Affairs voor de Zwitserse netbeheerder Swissgrid. Hij was betrokken bij de introductie van het systeem van Garanties van Oorsprong (GvO) in Zwitserland in 2006 en leidde vervolgens ook het proces naar volledige certificering van álle soorten stroom (Full Disclosure). Momenteel is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de internationale GvO handel en lid van de Raad van Bestuur van de AIB (vereniging van uitgevende instellingen die het European Energy Certificate System (EECS) ontwikkelt en promoot).

Reinhard Uhrig , Oostenrijk

Reinhard Uhrig is campagneleider bij de toonaangevende Oostenrijkse milieuorganisatie Global 2000. Na de ramp in Fukushima op 11 maart 2011 bleek duidelijk hoe gevaarlijk kernenergie is. De toen lopende campagne tegen verborgen kernenergie in Oostenrijk kreeg daardoor een enorme impuls. Dit leidde uiteindelijk ertoe dat de overheid de beslissing nam om "elektriciteit van onbekende oorsprong" via de Elektriciteitswet te verbieden wat de weg opende voor een kernenergievrij Oostenrijk. Full Disclosure, totale transparantie in de groene stroom markt, speelde een cruciale rol in het proces.

Maarten Afman, CE Delft

Maarten Afman is onderzoeker en adviseur bij CE Delft. Maarten is medeauteur van het rapport 'achtergrondgegevens stroometikettering' dat jaarlijks wordt gepubliceerd. CE Delft zet in deze rapportage (in opdracht van ACM) de cijfers op een rij die de stroombedrijven voor de berekening van hun stroometiketten gebruiken. Tijdens het symposium geeft hij inzicht in de systematiek achter de Nederlandse stroometikettering.

Markus Schmid, WISE

Markus Schmid is campagneleider Groene stroom? Ja graag! bij WISE. Hij was in 2013/14 betrokken bij het grote onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers waarin hij samenwerkte met Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu, VEH, WNF en Hivos. Jaarlijks maakt hij een overzicht van alle stroometiketten om consumenten te informeren over de stroommix van de Nederlandse leveranciers. Full Disclosure is volgens Markus een belangrijke stap om een stroommarkt te creëren die écht iets kan bijdragen aan de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Partners

   

Leesvoer