You are here

Gezondheidsraad: Belgie onvoldoende voorbereid op kernramp

Submitted by WISE on Tue, 01/03/2016 - 14:28

België is onvoldoende voorbereid op een kernramp zoals in het Japanse Fukushima vijf jaar geleden. De Belgische Hoge Gezondheidsraad (HGR) vindt dat België moet beseffen dat zo'n grote ramp kan gebeuren.

Een kernramp is "vaak onverwacht en onvoorspelbaar, terwijl de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn", schrijft de HGR in een rapport dat in het Frans, Engels en Duits is verschenen. In België zijn er wel plannen met maatregelen die moeten worden genomen bij een dreigende kernramp, maar er is geen noodplan voor het geval zo'n ramp zich alsnog voordoet.Dit is een ogenschijnlijk subtiel verschil maar wel een zeer relevante; op papier staat keurig opgeschreven wat er moet gebeuren als een ramp dreigt/zich langzaam ontwikkelt. Maar als die zich heel plots en snel voordoet kun je alle plannen in het water gooien

Als de adviezen van de Gezondheidsraad worden uitgevoerd heeft dit meteen gevolgen voor Nederland. De HGR dringt er op aan dat bij een ongeluk een gebied van 20 kilometer rondom de kerncentrale moet worden ontruimd (nu is dat 10 kilometer). Dat zou betekenen dat bv. ook de Nederlandse gemeente Hulst moet worden geëvacueerd. In de Provinciale Zeeuwse Courant zegt burgermeester Gelok van de gemeente Borsele te verwachten "dat dit advies niet in Nederland overgenomen wordt". Hij is namens alle Zeeuwse gemeenten 'woordvoerder nucleaire zaken', en bijvoorbeeld ook namens alle Zeeuwse gemeenten bestuurslid van de Veiligheidsregio Zeeland (verantwoordelijk voor de Nederlandse/Zeeuwse voorbereiding op een kernramp in het gebied). "Want", zo vervolgt hij, '"ook rondom de kerncentrale in Borssele zou een evacuatiezone van 20 kilometer voor grote problemen zorgen. We hebben het over een preventieve evacuatie. Dat betekent nogal wat voor de grote bedrijven in het Sloegebied. Die worden dan tot een ongeplande stop gedwongen. Maar ook voor de bevolking is het ingrijpend. Een evacuatie is een van de moeilijkste dingen die je je kunt voorstellen". Een bizarre uitspraak. Dat een evacuatie voor grote problemen zorgt is nogal evident. Dat je om die problemen te voorkomen de normen maar aan zou moeten passen is krankzinnig. Twee jaar geleden heeft het Nederlandse kabinet al besloten de evacuatiezones uit te breiden. Rondom de kerncentrale Borssele was dat eerst een straal van 5 kilometer. Dat is nu 10 kilometer. Waarschijnlijk vond Gelok dat toen ook al 'onhandig voor het bedrijfsleven'.....   
Mocht de Belgische regering de adviezen van de HGR overnemen dan heeft dit in elk geval al gevolgen voor Hulst want twee jaar geleden heeft het Nederlandse kabinet ook besloten dat bij een ongeval over de grens in eerste instantie de regels gelden, en de maatregelen worden uitgevoerd, van het land waar de ramp plaatsvindt. In het najaar van 2016 gaan de Belgen en Nederlanders een gezamenlijke oefening houden. Maar wel alleen op papier. Wij hebben nog wel een suggestie; een oefening volgens de huidige Nederlandse regels (ontruiming van een straal van 10 kilometer rond Borssele) en 1 volgens de Belgische regels (ontruiming in een straal van 20 kilometer om de kerncentrale(s) Doel. Tegelijk. En dan vragen we Burgermeester Gelok om de oefeningen te coordineren. Of zou dat "voor grote problemen zorgen"......