You are here

Best practices grootzakelijk

Steeds meer bedrijven en instellingen zien de meerwaarde van Nederlandse groene stroom. Laat u zich inspireren? Voor advies kunt u hier terecht.

1700 kerken
240 zorgorganisaties
ABN AMRO
AKZONobel, DSM, GOOGLE en PHILIPS
Ballast Nedam
De Nieuwe Band (groothandel biologische levensmiddelen)
Elodea
Gemeente Almere
Gemeente Utrecht
GVB (Gemeentelijk vervoersbedrijf Amsterdam)
KPN
Landal GreenParks
NS
Paard van Troje (poppodium, Den Haag)
Post NL
Rabobank
Raddraaijer (drukkerij, Amsterdam)
Regio Arnhem-Nijmegen
Schiphol
Schulp Vruchtensappen
Triodosbank
Unilever
Van Gogh Museum

Draait uw bedrijf ook op Nederlandse groene stroom en heeft uw bedriijf een plek op deze lijst verdiend? Neem contact op

1700 kerken

Het inkoopcollectief Energie voor Kerken stapte op 8 december 2016 over op 100% Nederlandse windenergie. 1.700 kerkgebouwen krijgen nu groene stroom en CO2-gecompenseerd gas van Greenchoice. Vanaf 2017 komt die stroom uitsluitend uit Nederland, een bewuste duurzame keuze van het collectief. Een kwart van de groene stroom komt uit de nieuwe windmolens van Greenchoice aan het Hartelkanaal.

240 zorgorganisaties

240 zorgorganisaties nemen vanaf 2019 groene stroom af om hun energieverbruik te verduurzamen. Hiervoor heeft Eneco in december 2016 een overeenkomst afgesloten met Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorgsector. De deelnemende zorgorganisaties krijgen 100 procent windstroom, opgewekt door verschillende Europese windparken. Uiteindelijk kunnen de deelnemers kiezen voor groene stroom van Nederlandse windparken, daarnaast kunnen deelnemers het aardgasverbruik verduurzamen door CO2-compensatie.

ABN AMRO

"Ik neem mijn verantwoordleijkheid" en "Ik handel duurzaam" zijn twee van de zes business principles van ABN AMRO, een van de drie grootste banken van Nederland. We waren dus zeer benieuwd of dat ook al was vertaald naar de inkoop van elektriciteit. We werden niet teleurgesteld. Via de beleidsadviseur duurzame ontwikkeling horen we dat alle stroomverbruik in Nederland (138.000 MWh) afkomstig is van kleinschalige Nederlandse windparken. ABN AMRO is trouwens ook een van de financiers van het nieuw te bouwen Gemini windpark.

AKZONobel, DSM, GOOGLE en PHILIPS

AkzoNobel, DSM, Google en Philips hebben op 14 oktober 2016 bekend gemaakt dat ze gezamenlijk stroom gaan afnemen van windpark Krammer. Dat windpark bevindt zich op de Deltawerken in Zeeland en iseigendom van de burgercoöperaties Deltawind en Zeeuwind. De vier multinationals hadden twee jaar eerder een consortium opgezet om nieuwe duurzame energiebronnen te verkennen. Hun eerste samenwerking is nu met Windpark Krammer.

Elodea

Bureau Elodea uit Drachten houdt zich bezig met “huis-ecologie”, het verminderen van energie-, en waterverbruik en het bevorderen van een groene huishouding van huizen. Doelen: fossielonafhankelijkheid, integraal waterbeheer, meer groen in de leefomgeving. En natuurlijk draait het bedrijf op écht groene stroom.

Gemeente Almere

De gemeente Almere was een van de eerste gemeenten die al in 2012 de stroominkoop bewust anders wilde regelen. Een van de doelen was hierbij om de productie van meer duurzame energie uit Nederland te prikkelen. In de nieuwe aanbesteding werden de basislevering van fysieke elektriciteit en de levering van groencertificaten (GvO's) uit elkaar getrokken. Greenchoice haalde de deal binnen en zorgt sindsdien voor GvO's die voor 100% afkomstig zijn van Nederlandse productieinstallaties.

Gemeente Utrecht

Ook de gemeente Utrecht heeft een overeenkomst gesloten om te investeren in Nederlandse windparken. Tot 2011 kocht de gemeente energiecertificaten van bestaande Noorse waterkrachtcentrales, maar hierbij nam de productie van groene energie nauwelijks toe. Met inkoop van Nederlandse windcertificaten zet de gemeente haar inkoopkracht van ruim een half miljard euro per jaar in om Nederlandse duurzame energie een impuls te geven. Volgens de Utrechtse wethouder Mirjam de Rijk kunnen inhoudelijke doelen via inkoop bereikt worden. Ze daagt leveranciers uit om ruimte te pakken voor ideeën.

KPN

KPN is een andere grote inkoper (1,4 TWh) die bewust inzet op groene stroom uit Nederland. KPN over haar elektriciteitsinkoop: ‘Sinds 2011 is de elektriciteit 100% groen en volledig in Nederland opgewekt’. KPN heeft hiervoor een deal met Greenchoice afgesloten. De datacenters van KPN gebruiken voor 100 procent duurzaam opgewekte (hernieuwbare) groene stroom van hoogwaardige kwaliteit, ook wel ‘donkergroene’ stroom genoemd. Deze stroom wordt geproduceerd in Nederland en gebruikt om de lokale markt een duurzaamheidimpuls te geven. KPN koopt alleen hoogwaardige Nederlandse groene stroom in van wind op zee, wind op land en hoogwaardige biomassa. (onderzoek datacenters HIVOS, 2014)

NS

Met een verbruik van 1,4 TWh één van de grootste stroomverbruikers van Nederland, is in de aanbesteding van haar elektriciteit voor 2015-2025 een nieuw pad ingeslagen. De NS wil dat de leverancier van elektriciteit in staat is om GvO´s te leveren die afkomstig zijn van additionele en herleidbare projecten die hernieuwbare energie opwekken en die worden gerealiseerd volgens een door de leverancier zelf aan te geven groeipad. In een spraakmakende deal met Eneco is vastgelegd dat de helft van de stroom uit Nederland komt. De rest moet komen uit nieuwe windparken die stapsgewijs in gebruik worden genomen in Noorwegen, Zweden en België.

Rabobank

"​Noorse waterkracht is absoluut niet binnen de scope van de Rabobank", aldus de procurement officer van Rabobank Nederland. De Rabobank gebruikt louter windstroom voor alle gebouwen en datacenters in Nederland. De Rabobank regelt dit via Garanties van Oorsprong (GvO's) afkomstig van windturbines vooral uit Nederland maar ook uit andere Europese landen.

Regio Arnhem-Nijmegen

Op 1 januari 2018 gaan 17 gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen samen duurzame elektriciteit inkopen. Uniek in deze aanbesteding is dat de duurzame energie uiteindelijk helemaal regionaal moet worden opgewekt door energiebronnen die (deels) nog gerealiseerd moeten worden. Het is de eerste aanbesteding in Nederland waarin dit zo expliciet wordt vastgelegd.

Schiphol

De stroom die de luchthavens van de Schiphol Group verbruiken is vanaf 2018 volledig groen, en nog van Nederlandse bodem ook. Eneco, de leverancier, had nog nooit zo’n grote klant die volledig op 'Hollandse wind' overstapt.

Schulp Vruchtensappen

Als u ‘n Schulp drinkt, proeft u het fruit. Zo uit de natuur. Het geheime recept van Schulp? Alleen fruit! Dus geen extra ingrediënten. What you see, is what you get (maar dan op klompen). Schulp gebruikt groene stroom van Boerderijstroom (Greenchoice).

Unilever

Unilever staat bekend als een van de meest vooruitstrevende mulitnationals als het gaat om duurzaamheid. Vanaf 1 januari 2017 draaien alle Nederlandse kantoor- en productielocaties van Unilever op Hollandse windenergie. Daartoe sloten het levensmiddelenconcern en energiebedrijf Eneco op 13/12/2016 een overeenkomst. Unilever neemt jaarlijks bijna 70 gigawattuur aan groene stroom af die is opgewekt door het windpark Eneco Luchterduinen in de Noordzee.

Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft in juli 2014 het 'BREEAM-NL In-Use'-certificaat met een score 'zeer goed' verworven. Deze internationaal erkende certificeringsmethode beoordeelt het duurzame karakter van het museumgebouw en de wijze waarop het gebouw wordt beheerd en gebruikt. Adriaan Dönszelmann, zakelijk directeur van het Van Gogh Museum: “Ons museum trekt jaarlijks ruim 1,5 miljoen bezoekers en heeft als kerntaak het behoud van het culturele erfgoed van Vincent van Gogh. Daar hoort wat ons betreft ook bij hoe je verantwoord en duurzaam omgaat met het museumgebouw en de omgeving.” Maar ondanks alle energiebesparende maatregelen - er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een WKO (Warmte Koude Opslag) installatie voor de verwarming en de koeling van het gebouw - zit het museum toch nog met een aanzienlijk elektriciteitsverbruik. WISE zocht uit welke soort stroom het museum hiervoor inkoopt. Goed nieuws: Het Van Gogh Museum draait op 100% Nederlandse wind.