You are here

CO2 prestatieladder óók voor de Rijksoverheid!

Submitted by Beheerder on Mon, 07/03/2016 - 17:04

Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, heeft deze week een motie ingediend met het verzoek om de CO2 prestatieladder ook in te voeren bij de inkoop van energie en Garanties van Oorsprong door de Rijksoverheid. Waar gaat dit over?

De rijksoverheid koopt jaarlijks zo’n 1 TWh elektriciteit in, dat staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ruim 280.000 huishoudens. De stroom die de overheid inkoopt is echter voor een groot deel grijze stroom. De overheid vergroent haar elektriciteit voor 91% met Scandinavische waterkracht. WISE keurt deze manier van vergroenen af en noemt de combinatie van grijze stroom met Scandinavische certificaten daarom 'sjoemelstroom'. Verder werd er, bij wijze van proef, Italiaanse (6%) en Nederlandse (3%) windenergie gekocht ter vergroening van alleen het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Rijkswaterstaat, ProRail en ruim 50 andere publieke organisatie gebruiken de CO2- prestatieladder om leveranciers te stimuleren CO2 bewuster te opereren. Inmiddels zijn er meer dan 750 bedrijven gecertificeerd. Een belangrijke maatregel voor bedrijven om hun CO2 uitstoot te verminderen is overschakelen op groene stroom. De CO2 prestatieladder stelt wel strenge eisen aan de Garanties van Oorsprong die CO2 bewuste bedrijven kunnen gebruiken. Het gebruik van 'sjoemelstroom' wordt hierdoor onmogelijk. Liesbeth van Tongeren vraagt de overheid met haar motie slechts om de criteria die ze tijdens publieke aanbestedingen aan anderen oplegt voortaan ook voor zichzelf te gebruiken. Een alleszins redelijke gedachte die WISE van harte ondersteunt.

Minister Kamp heeft de motie ontraden. Wel gaf hij aan dat er een onderzoek loopt naar de mogelijkheden voor de overheid om meer energie op te wekken op eigen gebouwen en terreinen.