You are here

Energiebedrijf Delta 100% groen? Echt niet!

Submitted by Beheerder on Wed, 16/12/2015 - 16:29

De inkt van het klimaatverdrag van Parijs is nog niet droog of het Zeeuwse energiebedrijf Delta kondigt aan ‘compleet te gaan vergroenen’. Over twee weken, op 1 januari 2016, is het voor elkaar, alle klanten krijgen dan groene stroom. 

De stokoude kolencentrale van Delta ging in november versneld dicht als gevolg van afspraken in het nationale energieakkoord. Sinds Delta die pil moest slikken stapt Delta-baas Arnoud Kamerbeek te pas en te onpas naar voren als nieuwe groene held om te verkondigen dat alle kolencentrales in Nederland wel dicht kunnen. Welbegrepen eigenbelang; alleen als dat gebeurt kunnen zijn gas- en kerncentrale nog wat geld verdienen. Hij brengt het met verve en wil ons doen geloven dat zijn bedrijf ineens het licht heeft gezien en het klimaat wil redden.

Nu kondigt Delta zelfs met veel poeha aan dat vanaf 1 januari alle klanten groene stroom zullen krijgen. Hoe doen ze dat? De gascentrale in Vlissingen en de kerncentrale in Borssele draaien toch gewoon door? Daar komt van alles uit, maar zeker geen groene stroom. We hebben het even uitgezocht:

Delta verkoopt voortaan alle grijze stroom (gas- en atoom) die ze zelf produceert op de stroommarkt. Andere leverancier kopen die stroom dan in voor hun klanten. Voor de Delta-klanten wordt vervolgens natuurlijk ook weer gewoon stroom ingekocht op de markt (de gemiddelde Nederlandse mix van kolen, gas, atoom en groen), maar nu voorzien van GvO’s (Garanties van Oorsprong) van windenergie uit een Europees land. Het bekende trucje met de groene labels. Voilá, groene windstroom voor iedereen!

Grafiek: Productie vs levering van energiebedrijf Delta (bron: Delta)

Op zichzelf heeft dit natuurlijk wel een bepaalde werking; als alle energiebedrijven hun grijze stroom (kolen, gas, atoom) op de markt zouden aanbieden en zelf met GvO’s vergroende stroom aan de klanten zouden leveren zou de grijze stroom onverkoopbaar overblijven – en dus zouden de vervuilende centrales nog sneller dichtgaan. Maar Delta weet heel goed dat er altijd partijen zullen zijn die niets geven om hun imago en die het dus prima vinden om de door Delta geproduceerde atoomstroom te verkopen. Met een simpele afkoop-actie vergroent Delta zogenaamd haar hele klantenbestand. Zeeland blijft opgescheept met het probleem van het hoogradioactieve kernafval, de kans op ongelukken, de hoge kosten van ontmanteling waarvoor Delta niet het geld hoeft op te hoesten en ga zo maar door. 

Het klinkt leuk, de stap van Delta. Maar het lost niets op. In het onderzoek dat wij – samen met 5 andere organisaties – jaarlijks doen naar de duurzaamheid van de energiebedrijven zal Delta nauwelijks beter gaan scoren. Dit jaar bleef Delta steken op een 4.4. Zolang ze de kerncentrale in bezit houdt zal ze laag blijven scoren. Er is nu eenmaal meer nodig dan een administratieve truc om je milieublazoen echt op te poetsen.

Delta heeft het zwaar. Als de aandeelhouders  - morgen in vergadering bijeen – echt willen dat het bedrijf toekomstbestendig wordt, daarin ondersteund door de milieubeweging, dan zal het per direct afscheid moeten nemen van de kerncentrale. Tot die tijd is elke vergroeningsactie gedoemd  doorgeprikt te worden als een goedkope, inhoudsloze truc.