You are here

Full Disclosure stap dichterbij

Submitted by Beheerder on Thu, 29/09/2016 - 15:33

Is het niet gek dat alleen voor groene stroom aangetoond moet worden waar die opgewekt wordt? Voor grijze stroom geldt deze verplichting niet.

Met een Garantie van Oorsprong (GvO) moet elk MWh wind- of zonne-energie zichzelf bewijzen. Het is een betrouwbaar systeem, nodig om alle burgers en bedrijven die voor groene stroom kiezen de garantie te geven dat de stroom ook echt groen is opgewekt. Prima. Maar het is natuurlijk veel logischer als álle soorten stroom gecertificeerd worden. Omdat je dan nog preciezer kunt zien  - en kunt kiezen – of je kolen, atoom, waterkracht, zon of wind inkoopt. WISE begon in 2014 met een lobby om dit concept, ‘Full Disclosure’ dichterbij te brengen. We haalden sprekers uit Zwitserland en Oostenrijk naar Nederland (daar is het systeem al jaren ingevoerd), schreven brieven naar de Tweede Kamer en voerden gesprekken met diverse Ministeries.

Nu is er een flinke stap gezet; Minister Kamp liet op 23 september weten dat hij in elk geval voorstander is van een systeem van Full Disclosure maar dit het liefst in heel Europa tegelijk invoert.  Zijn argumenten om niet vast in Nederland te beginnen zijn niet sterk:

  • Nationale invoering laat ruimte voor ‘lekken in het systeem’; een Nederlands energiebedrijf dat geen zin heeft om te laten zien dat het veel kolen- en atoomstroom verkoopt kan deze groenwassen met GvO’s van groene stroom uit het buitenland.
  • Als Nederland nu kiest voor een bepaalde systematiek lopen we het risico dat dit later aangepast moet worden omdat Europa gezamenlijk voor een ander systeem kiest.

Tja. Zo komen we de winter wel door… Nu kunnen energiebedrijven die zelf te weinig groene stroom produceren om hun klanten die daar om vragen te bedienen ook al buitenlandse GvO’s kopen. Dat gebeurt dan ook op grote schaal; 42% van de in Nederland gekochte stroom is groen maar er wordt maar 11% in Nederland geproduceerd. De rest wordt afgedekt met buitenlandse GvO’s, veelal sjoemelstroom.

Bovendien, als gezegd hebben Oostenrijk en Zwitserland al een werkend systeem voor Full Disclosure. Nederland zou dat ook kunnen kiezen en dus Europa sturen richting dat systeem. Waarschijnlijk heeft Kamp een ander motief; de sector (althans, de fossiele en nucleaire dinosaurussen in de sector) zijn tegen een systeem van Full Disclosure. En dat is logisch… ze vrezen een ‘dans om de hete kolen’. In Zwitserland en Oostenrijk is dat effect al merkbaar; consumenten willen geen atoom en kolen uit het stopcontact en dus wordt het steeds moeilijker om die verkocht te krijgen. En dat geeft meteen weer wat de grote waarde is van het systeem en waarom een liberale Minister van Economische Zaken er juist voor zou moeten kiezen om het snel in te voeren; pas dan kan de vrije markt optimaal functioneren.