You are here

DGB Energie

Rapportcijfer

Elk jaar wordt de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers onderzocht. De Groene Belangenbehartiger (DGB) wordt in 2017 beoordeeld met een 4,6 en hoort dus bij de grootste vervuilers onder de stroomleveranciers.

Uit het rapport

"Dit bedrijf investeert niet in productie-installaties en produceert zelf ook geen stroom. De score wordt daarom bepaalt door de prestaties in de bedrijfsonderdelen inkoop en levering. De score in het onderdeel ‘inkoop’ weegt hierbij zwaar; deze is voor 75% bepalend is voor het eindcijfer. De resterende 25% van het eindcijfer worden bepaald door het onderdeel ‘levering’. 100% van de inkoop van deze energieleverancier betreft relatief slecht beoordeelde handelsmix. Daarom scoort het bedrijf hier een 4,3. De levering betreft voor 91% stroom uit biomassa die als onvoldoende duurzaam wordt beoordeeld. De score in dit onderdeel is daarom 5,5. Een betere score in dit onderzoek kan deze stroomleverancier verkrijgen door wind en zon direct bij de producenten (bij de bron) in te kopen in plaats van grijze handelsmix. Verder zou de score ook verbeterd kunnen worden door meer groene stroom uit beter beoordeelde bronnen zoals wind en zon in de leveringsmix op te nemen."

Meer info

DGB ziet zichzelf als een dienstverlenend bedrijf voor de agrarische sector. In 2006 is het bedrijf gestart met de naam  'De Groene Belangenbehartiger', vandaar de afkorting DGB.

Stroometiket

Hieronder vind je het actuele stroometiket van dit bedrijf. Daarnaast is te zien hoe het stroometiket zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.

Legenda