You are here

EnergieDirect

Rapportcijfers

EnergieDirect werd in oktober 2017 op duurzaamheid beoordeeld met een 5. En dit zijn de duurzaamheidscores van de afgelopen jaren gebaseerd op het Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers:

2012 2013 2014 2015 2016 2017
2,5 4,5 4,8 4,5 4,6 5

Uit het rapport

"Energiedirect.nl investeert niet en produceert zelf ook geen stroom. De score wordt daarom bepaalt door de prestaties in de bedrijfsonderdelen inkoop en levering. De score in het onderdeel ‘inkoop’ weegt hierbij zwaar; deze is voor 75% bepalend is voor het eindcijfer. De resterende 25% van het eindcijfer worden bepaald door het onderdeel ‘levering’. Het inkoopbeleid van energiedirect werd ietsje minder grijs: er werd minder handelsmix ingekocht, de score werd hier 5,1. Dat het bedrijf slechts op een 5 uitkomt in de eindbeoordeling heeft te maken met het bedrijfsonderdeel levering; dat werd juist slechter beoordeeld dan vorig jaar vanwege een stijging van het aandeel uit fossiele bronnen van 77% naar 85%. Het cijfer voor dit onderdeel is 4,8.

Een betere score in dit onderzoek kan deze stroomleverancier verkrijgen door wind en zon direct bij de producenten (bij de bron) in te kopen in plaats van grijze handelsmix. Verder zou de score ook verbeterd kunnen worden door meer groene stroom uit beter beoordeelde bronnen zoals wind en zon in de leveringsmix op te nemen."

Info over eigendomsverhoudingen

Energiedirect.nl is een 100% dochter van Essent dat sinds 1 september 2016 onderdeel is van de multinational Innogy. Innogy is op z'n buurt voor een groot deel in handen van de Duitse energiereus RWE.

Stroometiket

Hieronder vind je het actuele stroometiket van dit bedrijf. Daarnaast is te zien hoe het stroometiket zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.

Legenda