You are here

Fenor

Rapportcijfers

WISE doet elk jaar onderzoek naar de duurzaamheid van alle Nederlandse stroomleveranciers. Fenor werd in novermber 2019 op duurzaamheid beoordeeld met een 2,8. Hiermee behoort het bedrijf tot de minst duurzame energieleveranciers van Nederland.

2015 2016 2017 2018 2019
5,9 5,5 5,4 3,8 2,8

Uit het rapport

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers:

  • Het cijfer voor het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’is 2,7. Dit cijfer is voor 75% bepalend voor de eindscore.
  • Het cijfer voor het onderdeel ‘levering’ is 3,1. Dit cijfer is voor 25% bepalend voor de eindscore. Ten opzichte van 2018 daalt dit deelcijfer met 4,1 punten. Dit komt omdat Fenor meer stroom uit biomassa levert, die strenger is beoordeeld. Het aandeel biomassa in het stroometiket steeg van 65% naar 71%. De levering heeft overigens weinig invloed op het eindcijfer omdat dit voornamelijk wordt bepaald door de inkoop.  

Om beter te scoren in dit onderzoek zou het bedrijf vooral haar inkoopbeleid moeten veranderen: in plaats van handelsmix zou er duurzame elektrici­teit direct bij de bron ingekocht moeten worden. Het is niet voldoende om alleen GvO’s uit duurzame bronnen in te kopen. GvO’s worden in het kader van dit onderzoek alleen bekeken om de kwaliteit van de levering te beoordelen.

Meer info

FENOR is landelijk actief als energieleverancier maar lijkt vooral in Friesland bekendheid te genieten. FENOR levert aan al haar klanten duurzaam opgewekte elektriciteit. Opmerkelijk: Waar het stroometiket in 2013 nog bijna volledig uit sjoemelstroom bestond, is vanaf 2014 te zien dat er vooral windenergie wordt verkocht. Fenor licht nader toe dat deze windenergie voor het jaar 2015 bijna volledig afkomstig was uit Nederland. Ook de biomassa is van Nederlandse oorsprong.

Stroometiket

Hieronder vind je het actuele stroometiket van dit bedrijf. Daarnaast is te zien hoe het stroometiket zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.
Let op: Voor het duurzaamheidsgehalte van de geleverde stroom (wat op het stroometiket te zien is) krijgt de leverancier een beoordeling. Dit cijfer is slechts voor een klein deel bepalend voor de eindscore van onze duurzaamheidsranking. Voor energieleveranciers die veel (des)investeren is dit nog veel kleiner, soms maar 1%. Het stroometiket kan dus soms een vertekend beeld geven van hoe duurzaam de leverancier daadwerkelijk is.

Legenda