You are here

HVC energie

Rapportcijfers

WISE doet elk jaar onderzoek naar de duurzaamheid van alle Nederlandse stroomleveranciers. HVC werd in november 2019 op duurzaamheid beoordeeld met een 9,8. Hiermee behoort het bedrijf tot de meest duurzame stroomleveranciers van Nederland.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
7,3 7,6 6,0 7,5 7,7 7,4 9,8

Uit het rapport

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers:

  • Voor de investeringen krijgt HVC Energie het cijfer 10. Dit cijfer is voor 95% bepalend voor de eindscore. Ten opzichte van 2018 stijgt dit deelcijfer met 0,7 punten. De investeringen zijn zwaarder gaan wegen dan vorig jaar omdat het leverings-­ en inkoopvolume voor de particuliere markt kleiner is geworden. De levering en inkoop wegen nu vooral mee in de zakelijke tak.
  • Het cijfer voor het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’ is 5,6. Dit cijfer is voor 4% bepalend voor de eindscore.
  • Het cijfer voor het onderdeel ‘levering’ is 5,5. Dit cijfer is voor 1% bepalend voor de eindscore.

HVC zou haar score kunnen verbeteren door vooral het inkoopbeleid verder te vergroenen. Er zou nog meer duurzame elektriciteit uit wind en zon inge­kocht moeten worden. Ook zou de score verbeterd kunnen worden door meer wind­- en zonne­-energie uit Nederland in de leveringsmix op te nemen.

Overige info

HVC, voorheen Huisvuilcentrale Noord Holland, claimt de grootste niet-commerciële inzamelaar en verwerker van afval te zijn in Nederland. De onderneming heeft ruim 900 mensen in dienst en zette in 2016 bijna €330 mln om. De onderneming is gevestigd in de Alkmaarse Boekelermeer. HVC is verantwoordelijk voor het afvalbeheer van 46 verschillende gemeenten en zes waterschappen. Deze organisaties zijn ook de aandeelhouders van het bedrijf. Het recyclingbedrijf levert voorts duurzame energie aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren.

Iets meer dan de helft van het afval dat bij HVC binnenkomt bestaat uit biomassa. De elektriciteit die met dit deel wordt opgewekt krijgt het predikaat groene stroom. Een paar jaar geleden heeft HVC ook de eerste stappen gezet in de productie van groene stroom door middel van windmolens en zonnepanelen.

Stroometiket

Hieronder vindt u het actuele stroometiket van dit bedrijf. Daarnaast is te zien hoe het stroometiket zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.
Let op: Voor het duurzaamheidsgehalte van de geleverde stroom (wat op het stroometiket te zien is) krijgt de leverancier een beoordeling. Dit cijfer is slechts voor een klein deel bepalend voor de eindscore van onze duurzaamheidsranking. Voor energieleveranciers die veel (des)investeren is dit nog veel kleiner, soms maar 1%. Het stroometiket kan dus soms een vertekend beeld geven van hoe duurzaam de leverancier daadwerkelijk is.

Legenda