You are here

HVC energie

Rapportcijfers

HVC werd in oktober 2017 op duurzaamheid beoordeeld met een 7,7. En dit zijn de duurzaamheidscores van de afgelopen jaren gebaseerd op het Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers:

2013 2014 2015 2016 2017
7,3 7,6 6,0 7,5 7,7

Uit het rapport

"HVC is actief in alle vier bedrijfsonderdelen die een rol spelen in de beoordeling: Investeringen, productie, inkoop en levering. Maar het bedrijfsonderdeel productie bepaalt voor 90% de eindscore van HVC omdat de productie van HVC significant hoger is dan de levering aan eindgebruikers. Het bedrijf produceert vooral stroom uit biomassa en scoort op dit onderdeel een 7,6. Dat cijfer wordt licht omlaag getrokken doordat HVC uitsluitend relatief slecht beoordeelde handelsmix inkoopt. In het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’ scoort HVC dan ook een 4,3. De investeringen wegen voor 7% mee en scoren een 9,5. HVC investeert voornamelijk in windenergie. De leveringsmix van HVC bevat voor 95% biomassa. Hiermee scoort het bedrijf een 7,7 in het onderdeel levering."

Overige info

HVC, voorheen Huisvuilcentrale Noord Holland, claimt de grootste niet-commerciële inzamelaar en verwerker van afval te zijn in Nederland. De onderneming heeft ruim 900 mensen in dienst en zette in 2016 bijna €330 mln om. De onderneming is gevestigd in de Alkmaarse Boekelermeer. HVC is verantwoordelijk voor het afvalbeheer van 46 verschillende gemeenten en zes waterschappen. Deze organisaties zijn ook de aandeelhouders van het bedrijf. Het recyclingbedrijf levert voorts duurzame energie aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren.

Iets meer dan de helft van het afval dat bij HVC binnenkomt bestaat uit biomassa. De elektriciteit die met dit deel wordt opgewekt krijgt het predikaat groene stroom. Een paar jaar geleden heeft HVC ook de eerste stappen gezet in de productie van groene stroom door middel van windmolens en zonnepanelen.

Stroometiket

Hieronder vindt u het actuele stroometiket van dit bedrijf. Daarnaast is te zien hoe het stroometiket zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.

Legenda