You are here

NieuweStroom (zakelijk)

Rapportcijfer

Elk jaar wordt de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers onderzocht. NieuweStroom wordt in 2019 beoordeeld met een 5,8.

Score door de jaren:

2016 2017 2018 2019
5 4,3 2,7 5,8

Uit het rapport

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers:

• Het cijfer voor het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’ is 6,6. Dit cijfer is voor 75% bepalend voor de eindscore. Ten opzichte van 2018 stijgt dit deelcijfer met 3,9 punten. Dit komt omdat er meer windenergie is ingekocht.
• Het cijfer voor het onderdeel ‘levering’ is 3,4. Dit cijfer is voor 25% bepalend voor de eindscore. Ten opzichte van 2018 stijgt dit deelcijfer met 0,4 punten.

Om beter te scoren in dit onderzoek zou het bedrijf vooral haar inkoopbeleid moeten veranderen: in plaats van handelsmix, nu 83% van de totale inkoop, zou er duurzame elektriciteit direct bij de bron ingekocht moeten worden. Ook zou de score verbeterd kunnen worden door meer wind- en zonne-energie uit Nederland in de leveringsmix op te nemen.

Meer info

NieuweStroom is in 2013 gestart met het leveren van elektriciteit. Het bedrijf levert geen gas en probeert zich te onderscheiden door variabele prijzen die direct gelinkt zijn aan de prijzen van de stroombeurs APX. NieuweStroom beweert dat klanten op die manier gestimuleerd worden om minder stroom te gebruiken.

Stroometiket

Let op: Op het stroometikel is allen te zien wat voor stroom er is geleverd. Hiervoor krijgt de leverancier een 3,4 als beoordeling. Dit cijfer is slechts voor een klein deel bepalend voor de eindscore van onze duurzaamheidsranking. Voor energieleveranciers die veel (des)investeren in de energiemarkt is dit nog veel kleiner, soms maar 1%. Het stroometiket kan dus soms een vertekend beeld geven van hoe duurzaam de leverancier daadwerkelijk is.

 

Legenda