You are here

Nuon

Rapportcijfers

Nuon werd in oktober 2017 op duurzaamheid beoordeeld met een 4,7 en hoort bij de meest vervuilende energiebedrijven van Nederland. Dit zijn de duurzaamheidscores van de afgelopen jaren gebaseerd op het Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers:

2012 2013 2014 2015 2016 2017
3,5 4,7 4,0 3,9 4,2 4,7

Uit het rapport 2017

"Vattenfall verkocht alle Duitse bruinkool-activiteiten. Dit had invloed op de score van Nuon, het Nederlandse dochterbedrijf van deze Zweedse multinational. De score in het bedrijfsonderdeel investeringen steeg dankzij de desinvesteringen van het moederconcern van 2,2 naar 3,6. Op het onderdeel productie steeg de score van 4,3 naar 5,4. Deze twee bedrijfsonderdelen bepalen in grote mate de eindscore van Nuon; (des)investeringen voor 33%, productie zelfs voor 56%. Het bedrijfsonderdeel levering bepaalt voor 11% de score van Nuon; hier scoorde het bedrijf een 4,6.

Om uit de achterhoede te komen zal het concern de fossiele en nucleaire activiteiten verder moeten terugschroeven en tegelijk grootschaliger moeten inzetten op hernieuwbare energie."

Meer info

Nuon is na Essent de grootste energieleverancier van Nederland. Nuon had in 2015 nog circa 2 miljoen stroom- en 1,7 miljoen gasklanten. In 2014 verloor Nuon 100.000 klanten, net als het jaar ervoor.

Vattenfall

Nuon is sinds juli 2009 onderdeel van Vattenfall. Deze multinational is met een productievolumen van ca. 175 TWh één van de grootste Europese energieproducenten en vooral actief in Denemarken, Finland, Nederland, Duitsland, het VK en Zweden. Vattenfall is voor 100% in eigendom van de Zweedse staat.

In 2016 verkocht Vattenfall alle Duitse kolenactiviteiten (kolencentrales én mijnen) aan het Tsjechische energieconcern EPH en kon zo de eigen CO2 uitstoot flink omlaag brengen. Dat is mooi, maar de andere kant is dat de vervuiling gewoon doorgaat, alleen onder de vlag van een ander bedrijf dat er mogelijk nog minder verantwoord mee omgaat van Vattenfall.

Evengoed komt ook na dit veelbesproken 'divestment' nog steeds 60% van de door Vattenfall geproduceerde energie uit kernenergie, kolen en gas.

Het grootste deel van Vattenfalls energieproductie komt uit 11 kerncentrales:

NUON-Vattenfall is eigenaar van één Nederlandse kolencentrale, de Hemweg kolencentrale in Amsterdam. Deze heeft een vermogen van 630 MW en dateerd uit 1995.

Toch nog een positieve noot: Uit het jaarverslag 2016 blijkt dat Vattenfall in 2017 - 2018 ca. 3 miljard euro gaat investeren in duurzame energie, meer dan de helft van het geplande investeringsvolumen. Helaas gaan nog steeds circa 1 miljard Euro van de investeringen naar fossiele en nucleaire energie.

Stroometiket Nuon

Hieronder vindt u het actuele stroometiket van dit bedrijf. Daarnaast is te zien hoe het stroometiket zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.

Legenda