You are here

Scholt Energy Control

Cijfer stroomranking

Elk jaar wordt de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers onderzocht. In 2019 scoort Scholt Energy Control een 4. Hiermee behoort dit bedrijf tot de grootste vervuilers onder de Nederlandse stroomleveranciers.

Rapportcijfers door de jaren:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4,7 5,1 4,3 6,2 niet beoordeeld 3,8 4

Uit het rapport

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers:

  • Het cijfer voor het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’ is 4,3. Dit cijfer is voor 75% bepalend voor de eindscore. Ten opzichte van 2018 stijgt dit deelcijfer met 1,6 punten. Dit komt omdat er naast de handelsmix ook 15% groene stroom is ingekocht, voornamelijk windenergie.
  • • Het cijfer voor het onderdeel ‘levering’ is 2,8. Dit cijfer is voor 25% bepalend voor de eindscore

Om beter te scoren in dit onderzoek zou het bedrijf vooral haar inkoopbeleid moeten veranderen: in plaats van handelsmix zou er duurzame elektriciteit direct bij de bron ingekocht moeten worden. Ook zou de score verbeterd kunnen worden door meer wind- en zonne-energie uit Nederland in de leveringsmix op te nemen.

Meer info

Scholt Energy Control is energieleverancier voor de zakelijke markt in Nederland en België. Het grootste deel van de geleverde elektriciteit is volgens het onderstaande stroometiket afkomstig van gas- en kolencentrales. Hieronder vind je het actuele stroometiket van dit bedrijf. Daarnaast is te zien hoe het stroometiket zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.

Het stroometiket

Hieronder vind je het actuele stroometiket van dit bedrijf. Daarnaast is te zien hoe het stroometiket zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.
Let op: Voor het duurzaamheidsgehalte van de geleverde stroom (wat op het stroometiket te zien is) krijgt de leverancier een beoordeling. Dit cijfer is slechts voor een klein deel bepalend voor de eindscore van onze duurzaamheidsranking. Voor energieleveranciers die veel (des)investeren in de energiemarkt is dit nog veel kleiner, soms maar 1%. Het stroometiket kan dus soms een vertekend beeld geven van hoe duurzaam de leverancier daadwerkelijk is.

Legenda