You are here

Sepa Green

Rapportcijfer

WISE doet elk jaar onderzoek naar de duurzaamheid van alle Nederlandse stroomleveranciers. Sepa Green wordt in 2019 op duurzaamheid beoordeeld met een 3,2 en hoort dus - anders dan de naam doet vermoeden -  bij de grootste vervuilers onder de stroomleveranciers.

2018 2019
2,8 3,2

Uit het rapport

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers:

  • Het cijfer voor het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’ is 2,7. Dit cijfer is voor 75% bepalend voor de eindscore.
  • Het cijfer voor het onderdeel ‘levering’ is 4,9. Dit cijfer is voor 25% bepalend voor de eindscore. Ten opzichte van 2018 stijgt dit deelcijfer met 1,7 punten. Dit komt doordat er meer zon-en windenergie in de leveringsmix is opgenomen.

Om beter te scoren in dit onderzoek zou het bedrijf vooral haar inkoopbeleid moeten veranderen: in plaats van handelsmix zou er duurzame elektriciteit direct bij de bron ingekocht moeten worden. Ook zou de score verbeterd kunnen worden door meer wind- en zonne-energie uit Nederland in de leveringsmix op te nemen.

Stroometiket

Hieronder vind je het actuele stroometiket van dit bedrijf. Daarnaast is te zien hoe het stroometiket zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.
Let op: Voor het duurzaamheidsgehalte van de geleverde stroom (wat op het stroometiket te zien is) krijgt de leverancier een beoordeling. Dit cijfer is slechts voor een klein deel bepalend voor de eindscore van onze duurzaamheidsranking. Voor energieleveranciers die veel (des)investeren in de energiemarkt is dit nog veel kleiner, soms maar 1%. Het stroometiket kan dus soms een vertekend beeld geven van hoe duurzaam de leverancier daadwerkelijk is.

Legenda