You are here

ServiceHouse

Cijfer stroomranking

Elk jaar wordt de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers onderzocht. ServiceHouse wordt in 2017 voor het eerst beoordeeld en scoort een 5,6.

Uit het rapport

"Dit bedrijf investeert niet in productie-installaties en produceert zelf ook geen stroom. De score wordt daarom bepaald door de prestaties in de bedrijfsonderdelen inkoop en levering. De score in het onderdeel ‘inkoop’ is voor 75% bepalend voor het eindcijfer. De resterende 25% van het eindcijfer wordt bepaald door het onderdeel ‘levering’. 100% van de inkoop van deze energieleverancier betreft relatief slecht beoordeelde handelsmix. Daarom scoort het bedrijf hier een 4,3. ServiceHouse levert voor 100% groene stroom: 66% wind, 18% biomassa en 16% zon. Biomassa wordt als minder duurzaam beoordeeld dan wind en zon, daarom krijgt het bedrijf voor de leveringsmix niet de maximale score maar een 9,6. Om beter te scoren in dit onderzoek zou het bedrijf vooral haar inkoopbeleid moeten veranderen: in plaats van handelsmix zou er duurzame elektriciteit direct bij de bron ingekocht moeten worden."

Meer info

ServiceHouse is een onderneming die verschillende producten en diensten rond Energie en e-Mobiliteit aanbiedt. ServiceHouse faciliteert consumenten en bedrijven. ServiceHouse is vergunninghoudend energieleverancier en levert in Nederland opgewekte elektriciteit uit wind en zon en ook gas. ServiceHouse biedt ook energie aan via merken van derden zoals bijvoorbeeld Saman EnergiQ.

Stroometiket

Hieronder vindt u het actuele stroometiket van dit bedrijf.

Legenda