You are here

ServiceHouse

Cijfer stroomranking

WISE doet elk jaar onderzoek naar de duurzaamheid van alle Nederlandse stroomleveranciers. ServiceHouse wordt in 2019 op duurzaamheid beoordeeld met een 5,4.

2017 2018 2019
5,6 6 5,4

Uit het rapport

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers:

  • Voor de investeringen krijgt ServiceHouse het cijfer 10. Dit cijfer is voor 23% bepalend voor de eindscore.
  • Het cijfer voor het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’ is 2,7. Dit cijfer is voor 58% bepalend voor de eindscore.
  • Het cijfer voor het onderdeel ‘levering’ is 8,1. Dit cijfer is voor 19% bepalend voor de eindscore

De score in het bedrijfsonderdeel inkoop zakt flink omdat de handelsmix - waar dit bedrijf sterk op leunt - slecht wordt gewaardeerd. Om beter te scoren in dit onderzoek zou het bedrijf vooral haar inkoopbeleid moeten veranderen: in plaats van handelsmix zou er duurzame elektriciteit direct bij de bron ingekocht moeten worden.

Meer info

ServiceHouse is een onderneming die verschillende producten en diensten rond Energie en e-Mobiliteit aanbiedt. ServiceHouse faciliteert consumenten en bedrijven. ServiceHouse is vergunninghoudend energieleverancier en levert in Nederland opgewekte elektriciteit uit wind en zon en ook gas. ServiceHouse biedt ook energie aan via merken van derden zoals bijvoorbeeld Saman EnergiQ en de Windcentrale.

Stroometiket

Hieronder vindt u het actuele stroometiket van dit bedrijf.
Let op: Voor het duurzaamheidsgehalte van de geleverde stroom (wat op het stroometiket te zien is) krijgt de leverancier een beoordeling. Dit cijfer is slechts voor een klein deel bepalend voor de eindscore van onze duurzaamheidsranking. Voor energieleveranciers die veel (des)investeren in de energiemarkt is dit nog veel kleiner, soms maar 1%. Het stroometiket kan dus soms een vertekend beeld geven van hoe duurzaam de leverancier daadwerkelijk is.

Legenda