You are here

UnitedConsumers

Rapportcijfer

Elk jaar wordt de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers onderzocht. De score van UnitedConsumers stijgt van 4,5 (2016) naar 5 (2017).

Uit het rapport

"Dit bedrijf investeert niet in productie-installaties en produceert zelf ook geen stroom. De score wordt daarom bepaald door de prestaties in de bedrijfsonderdelen inkoop en levering. De score in het onderdeel ‘inkoop’ is voor 75% bepalend voor het eindcijfer. De resterende 25% van het eindcijfer wordt bepaald door het onderdeel ‘levering’. 100% van de inkoop van deze energieleverancier betreft relatief slecht beoordeelde handelsmix. Daarom scoort het bedrijf hier een 4,3. UnitedConsumers heeft noch haar inkoop- noch haar leveringsbeleid gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Dat er evengoed een stijging van de totaalscore te zien is komt door een wijziging in de beoordeling van waterkracht. Dit pakte voor UnitedConsumers goed uit omdat het een aandeel van 70% waterkracht in de leveringsmix heeft. UnitedConsumers leverde naast waterkracht ook 20% biomassa en 10% windenergie. Biomassa en waterkracht worden als minder duurzaam beoordeeld dan wind, daarom krijgt het bedrijf voor de leveringsmix niet de maximale score maar een 7,2. Om beter te scoren in dit onderzoek zou het bedrijf vooral haar inkoopbeleid moeten veranderen: in plaats van handelsmix zou er duurzame elektriciteit direct bij de bron ingekocht moeten worden."

Meer info

Anders dan de naam suggereert is UnitedConsumers geen consumentenorganisatie of coöperatie maar gewoon een stroomleverancier. De geleverde stroom is afkomstig van de energiegigant Engie, In 2010 ging UnitedConsumers voor 70% plots over op het leveren van 'groene stroom'. 

Stroometiket

Hieronder vind je het actuele stroometiket van dit bedrijf. Daarnaast is te zien hoe het stroometiket zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.

Legenda