You are here

VanHelder

Cijfer stroomranking 2019

Elk jaar wordt de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers onderzocht. In 2018 scoort VanHelder een 3,4. Hiermee behoort dit bedrijf tot de grootste vervuilers onder de Nederlandse stroomleveranciers.

2018 2019
3,4 3,2

Uit het rapport

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers:

• Het cijfer voor het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’ is 2,7. Dit cijfer is voor 75% bepalend voor de eindscore.
• Het cijfer voor het onderdeel ‘levering’ is 4,7. Dit cijfer is voor 25% bepalend voor de eindscore.

Om beter te scoren in dit onderzoek zou het bedrijf vooral haar inkoopbeleid moeten veranderen: in plaats van handelsmix zou er duurzame elektriciteit direct bij de bron ingekocht moeten worden. Ook zou de score verbeterd kunnen worden door meer wind- en zonne-energie uit Nederland in de leveringsmix op te nemen.

Meer info

VanHelder verscheen in 2015 voor het eerst met een stroometiket op de markt.
Let op: Voor het duurzaamheidsgehalte van de geleverde stroom (wat op het stroometiket en de grafiek hieronder te zien is) krijgt de leverancier een beoordeling. Dit cijfer is slechts voor een klein deel bepalend voor de eindscore van onze duurzaamheidsranking. Voor energieleveranciers die veel (des)investeren in de energiemarkt is dit nog veel kleiner, soms maar 1%. Het stroometiket kan dus soms een vertekend beeld geven van hoe duurzaam de leverancier daadwerkelijk is.

Legenda