You are here

Vattenfall (Nuon)

Rapportcijfers

WISE doet elk jaar onderzoek naar de duurzaamheid van alle Nederlandse stroomleveranciers. De consumententak van Vattenfall (voorheen Nuon) werd in november 2019 op duurzaamheid beoordeeld met een 6,5.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3,5 4,7 4,0 3,9 4,2 4,7 6,0 6,5

Uit het rapport

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers:

  • Vattenfall wordt beoordeeld aan de hand van het investeringscijfer van het moederbedrijf, het concern Vattenfall. Voor het onderdeel ‘investe­ringen’ scoort Vattenfall het cijfer 9,7. Dit cijfer is voor 40% bepalend voor de eindscore. Ten opzichte van 2018 stijgt dit deelcijfer met 1,4 punten. Dit is vooral door nieuwe investeringen in windenergie.
  • Het cijfer voor het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’ is 4,3. Dit cijfer is voor 45% bepalend voor de eindscore. Dit cijfer veranderde niet ten opzichte van 2018.
  • Het cijfer voor het onderdeel ‘levering’ is 4,8. Dit cijfer is voor 15% bepalend voor de eindscore. Ten opzichte van 2018 stijgt dit deelcijfer met 0,6 punten. Dit komt omdat er minder kolen en gas in hun leveringsmix was opgenomen, en meer windenergie.

Om beter te scoren in dit onderzoek zou het bedrijf vooral haar inkoopbeleid moeten veranderen: er zou meer duurzame elektriciteit direct bij de bron ingekocht moeten worden. Ook zou de score verbeterd kunnen worden door meer wind­ en zonne­energie uit Nederland in de leveringsmix op te nemen.

Meer info

Vattenfall is na Essent de grootste energieleverancier van Nederland. Vattenfall had in 2015 nog circa 2 miljoen stroom- en 1,7 miljoen gasklanten. In 2014 verloor Nuon 100.000 klanten, net als het jaar ervoor.

Vattenfall

Nuon is sinds juli 2009 onderdeel van Vattenfall en sinds 2018 gaat Nuon ook onder de naam van het moederbedrijf opereren. Deze multinational is met een productievolumen van ca. 175 TWh één van de grootste Europese energieproducenten en vooral actief in Denemarken, Finland, Nederland, Duitsland, het VK en Zweden. Vattenfall is voor 100% in eigendom van de Zweedse staat.

In 2016 verkocht Vattenfall alle Duitse kolenactiviteiten (kolencentrales én mijnen) aan het Tsjechische energieconcern EPH en kon zo de eigen CO2 uitstoot flink omlaag brengen. Dat is mooi, maar de andere kant is dat de vervuiling gewoon doorgaat, alleen onder de vlag van een ander bedrijf dat er mogelijk nog minder verantwoord mee omgaat van Vattenfall.

Evengoed komt ook na dit veelbesproken 'divestment' nog steeds 60% van de door Vattenfall geproduceerde energie uit kernenergie, kolen en gas.

Het grootste deel van Vattenfalls energieproductie komt uit 11 kerncentrales:

Vattenfall is eigenaar van één Nederlandse kolencentrale, de Hemweg kolencentrale in Amsterdam. Deze heeft een vermogen van 630 MW en dateerd uit 1995. Op 8 maart 2019 werd bekend dat de koleneenheid van de Hemwegcentrale eind 2019 wordt gesloten.

Stroometiket Vattenfall

Hieronder vindt u het actuele stroometiket van dit bedrijf. Daarnaast is te zien hoe het stroometiket zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.
Let op: Voor het duurzaamheidsgehalte van de geleverde stroom (wat op het stroometiket te zien is) krijgt de leverancier een beoordeling. Dit cijfer is slechts voor een klein deel bepalend voor de eindscore van onze duurzaamheidsranking. Voor energieleveranciers die veel (des)investeren in de energiemarkt is dit nog veel kleiner, soms maar 1%. Het stroometiket kan dus soms een vertekend beeld geven van hoe duurzaam de leverancier daadwerkelijk is.

Legenda