You are here

Vrijopnaam

Rapportcijfer

Elk jaar wordt de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers onderzocht. Vrijopnaam wordt in 2017 voor het eerst beoordeeld en scoort een 6,3.

Uit het rapport

"Voor de investeringen in een zonnepark krijgt Vrijopnaam een 10. Het onderdeel ‘investeringen’ telt voor 15% mee in de eindscore. De eindscore wordt verder bepaald door de prestaties in de bedrijfsonderdelen inkoop en levering. De score in het onderdeel ‘inkoop’ is voor 64% bepalend voor het eindcijfer. Het jonge bedrijf was in de opstartfase aangewezen op de inkoop van relatief slecht beoordeelde handelsmix. Daarom scoort het bedrijf in het onderdeel inkoop een 4,3. De resterende 21% van het eindcijfer wordt bepaald door het onderdeel ‘levering’. Vrijopnaam levert voor 100% zonneenergie en krijgt voor dit onderdeel een 10. Vrijopnaam heeft aangegeven in 2017 een ander inkoopbeleid te hanteren waarbij stroom direct bij de producenten wordt ingekocht. Dit kon niet worden meegenomen in het huidige onderzoek waarvoor gegevens uit 2016 werden gebruikt."

Meer info

Vrijopnaam is een energieleverancier die in 2016 is gestart met het idee om iedereen in staat te stellen om zélf energie op te wekken. Als je eenmaal klant bent geworden dan biedt Vrijopnaam een "paneelopnaam" aan. De zonnepanelen liggen niet op je eigen dak maar op een andere locatie in Nederland. Alle stroom die jouw paneelopnaam opwekt is de komende 9 jaar helemaal voor jou. De opbrengst van jouw panelen verrekent Vrijopnaam jaarlijks op je energienota. Iedere eigenaar van een paneelopnaam is automatisch lid van een coöperatie. Het doel van deze coöperatie is het realiseren van nieuwe duurzame energieprojecten. Opbrengsten uit projecten van de coöperatie kunnen alleen worden gebruikt om te herinvesteren in de realisatie van duurzame energieprojecten.

Stroometiket

Hieronder vind je het actuele stroometiket van Vrijopnaam.

Legenda