You are here

NS wil naar een 100% groene trein - liefst zonder sjoemelstroom!

Submitted by Beheerder on Wed, 05/12/2012 - 13:39

De trein is gemiddeld al 75% schoner dan een gemiddelde auto en wordt steeds zuiniger (ca. 5% per jaar). Toch wil NS meer om Nederland blijvend te verduurzamen. “Om te onderzoeken onder welke voorwaarden de trein mogelijk helemaal klimaatneutraal kan rijden is NS deze week een marktconsultatie gestart onder energiebedrijven,” aldus Michiel van Roozendaal die binnen de NS-directie verantwoordelijk is voor duurzaamheid.

“Als één van de grootste en voorspelbare afnemers van elektriciteit in ons land willen wij het initiatief nemen om een beweging in de markt voor groene stroom te creëren die Nederland echt vooruit helpt. Opwekking van de extra groene stroom zou bij voorkeur zo veel mogelijk moeten gebeuren in Nederland indien technisch mogelijk. Dat maakt echt verschil voor een duurzamer Nederland en duurzame mobiliteit”, aldus Van Roozendaal.
Als al het elektriciteitsverbruik van NS groen gaat worden opgewekt betekent dit ongeveer een kwart extra groene stroomproductie. Momenteel is er in Nederland namelijk slechts ca. 4 TWh groene stroom beschikbaar (nb. terwijl de vraag nu al vele malen groter is). Met een verbruik van meer dan 1 TWh in 2016 heeft NS -ondanks een bovengemiddelde energiebesparing per jaar en nu al een afname van 10% groene stroom- wel een dermate grote hoeveelheid groene stroom nodig dat tal van praktische vragen om de hoek komen kijken.
In de deze week gestarte consultatie betrekt NS -vooruitlopend op een officieel inkooptraject- marktpartijen bij de beantwoording van tal van vragen over de looptijd van zo’n contract, het mogelijke aantal leveranciers, realistische termijnen en bovenal de ‘pricing’. Centraal staat de meest effectieve inrichting van het inkooptraject vanuit de ambitie van NS om klimaatneutraal te worden tegen een stabiele prijs en tegen zo laag mogelijke kosten.