You are here

Prinsjesdag: Aanpassingen energiebelasting

Submitted by Beheerder on Mon, 30/09/2019 - 14:14

Tijdens Prinsjesdag kondigde het kabinet plannen aan om de energiebelasting aan te passen. Aardgas zal met 3,99 eurocent per kubieke meter worden verhoogd, en de belasting op elektriciteit zal de komende jaren steeds verder dalen, te beginnen met 0,09 eurocent per kilowattuur. Waarom gaat dit veranderen en wat heeft het voor gevolgen?

Je zou kunnen denken dat verlaging van de belasting op elektriciteit verduurzaming tegenwerkt. Immers, mensen zouden er minder zuinig mee om kunnen gaan omspringen. Ook kun je als eigenaar van zonnepanelen minder salderen. Maar WISE vindt het toch een goede zaak dat de belasting op elektriciteit verlaagd wordt. Hoe zit dat?

Ongeveer driekwart van ons totale energiegebruik bestaat uit gas, kolen en olie. Misschien wel de grootste opgave van de energietransitie is om dat verbruik te verduurzamen. Voor een groot deel zal dat gaan via elektrificatie: we gaan ons huis verwarmen met een elektrische warmtepomp in plaats van een gasketel, en we gaan elektrisch rijden in plaats van op benzine. Dat is stukken zuiniger, en de energie kan ook nog eens duurzaam opgewekt worden met windmolens en zonnepanelen. Het mes snijdt aan twee kanten!

Die elektrificatie, die noodzakelijk is, kan de overheid op twee manieren in gang zetten: fossiele belastingen verhogen, of belastingen op elektriciteit verlagen. Als we alleen maar fossiele belastingen zouden verhogen, zouden de lasten voor de burger veel te hoog worden. Het is dus beter om tegelijkertijd de belastingen op elektriciteit te verlagen, zodat de energierekening betaalbaar blijft. Daarom is WISE voorstander van het verlagen van de elektriciteitsbelasting. Het zou zelfs veel sneller moeten dan nu!

Wel moeten we rekening houden met de terugverdientijd van zonne-energie, die moet onder de zeven jaar blijven, om de groei van zon op dak hoog te houden. Gelukkig is het kabinet dat ook van plan. Maar het verschuiven van belasting van elektriciteit naar fossiel, is een prima zaak!