You are here

Rijksoverheid & sjoemelstroom

De Nederlandse overheid is grootverbruiker van stroom. Denk aan de ministeries, maar ook de 2000 andere overheidsgebouwen, het Paleis op de Dam, de nationale musea en defensie. In totaal verbruikt de Rijksoverheid jaarlijks 1 TWh aan elektriciteit, evenveel als bijna 300.000 huishoudens. Sinds jaar en dag claimde de overheid groene stroom in te kopen. In de praktijk was dat voor het grootste deel 'sjoemelstroom'. In december 2016 ging de Rijksoverheid overstag en zette een stop op de inkoop van GvO's uit waterkracht.

Al sinds 2013 vraagt WISE de overheid om hiermee te stoppen (zie deze artikelen uit dec. 2013 en sept. 2014) en te kiezen voor Nederlandse groene stroom. Met de inkoop van GvO's (Garanties van Oorsprong) uit Nederlandse wind en zon zou de overheid een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de versnelling van de duurzame energie transitie. De Nederlandse staat steekt vele honderden miljoenen Euro's in subsidies voor duurzame energie maar vertikt het om de duur betaalde elektriciteit ook zelf te gebruiken. 

Volgens onderzoek van WISE is de Rijksoverheid begin 2016 bezig om de GvO's voor de komende periode aan te besteden. Op 18 augustus komt het nieuws naar buiten: de Rijksoverheid heeft een nieuw inkoopbeleid geformuleerd! In een nieuwsbericht wordt het volgende bekend gemaakt:

“Op de langere termijn wil het Rijk alleen elektriciteit kopen die in Nederland zelf duurzaam is opgewekt, zo veel mogelijk op rijksgrond. De komende vier jaar is dat nog niet haalbaar. De jaren 2018-2021 zijn daarom een overgangsperiode. Door 30 procent van de groene stroom te kopen met Nederlandse certificaten, levert het Rijk ook een bijdrage aan het opwekken van duurzame energie in Nederland.”

Het team inkoop van het Rijk organiseert vervolgens een uitgebreide marktconsultatie waarin ook de mening van WISE werd gehoord. Na afloop werd bepaald hoe de stroom voor de bovengenoemde overgangsperiode 2018-21 ingekocht zou gaan worden:

  • Het totaalvolume van de elektriciteit wordt in zes percelen (‘pakketten’) – waaronder ook kleinere – aanbesteed zodat meer partijen kunnen inschrijven. De hoop is dat het op deze manier ook voor kleinere (groene) energiebedrijven mogelijk wordt om in te schrijven.
  • De Rijksoverheid koopt geen GvO's uit waterkracht meer om de fysieke elektriciteit mee te vergroenen en beëindigd hiermee feitelijk een lange periode waarin voor het grootste deel deze sjoemstroom werd aangekocht.

Een goede zet van de Rijksoverheid EN EEN GEWELDIG SUCCES VOOR WISE en alle anderen die meegeholpen hebben om de overheid de juiste kant op te duwen.

meer info over het thema: