You are here

Rijksoverheid stopt met sjoemelstroom, maar de champagne gaat niet open

Submitted by Beheerder on Mon, 13/02/2017 - 13:41

Op 10 februari jl. werd bekend dat Eneco, Engie, Greenchoice en Nuon één van de allergrootste aanbestedingen voor de inkoop van elektriciteit van Nederland hebben gewonnen: die van de Rijksoverheid. WISE heeft zich de afgelopen 12 maanden actief bemoeid met de aanbesteding en er op aangedrongen dat de Rijksoverheid stopt met het inkopen van sjoemelstroom. En nu is het zo ver. Wordt bij WISE de champagne ontkurkt?  Nee. Want helaas is er niet consequent gekozen voor alleen duurzame energiebedrijven.

Stroominkoop Rijksoverheid 2018 - 2022
  Score duurzaamheid bedrijf Inkoop volumen (GWh) % van inkoopvolumen

GvO's afkomstig uit

Nuon 4,2 362 37 EU
Greenchoice 8,4 258 26 NL
Engie 5,7 181 18 EU
Eneco 7 181 18 EU / NL

De aanbesteding omvat uitsluitend groene stroom voor de hele Rijksoverheid, ongeveer 1.000 gigawattuur elektriciteit per jaar over de jaren 2018 tot en met 2022, verdeeld over bijna 6.500 aansluitingen. Daarmee is een bedrag gemoeid van circa 200 miljoen Euro, voor de looptijd van 5 jaar. De stroom wordt geleverd inclusief groencertificaten (garanties van oorsprong, GvO's). Met de GvO's kan het Rijk aantonen dat er daadwerkelijk groene stroom wordt gekocht. Een derde deel van de GvO's komt van Nederlandse wind- of zonne-energie, het overige deel wordt met GvO's uit een aantal Europese landen 'vergroend'. GvO's uit waterkracht en geothermie zijn hierbij uitgesloten. Hiermee zet het Rijk een grote stap in de richting die WISE met haar campagne tegen 'sjoemelstroom' propageert. De Rijksoverheid erkent hiermee dat de massaal en spotgoedkoop aangeboden waterkracht-certificaten voor geen enkele prikkel zorgen om onze stroomvoorziening te verduurzamen. Hulde hiervoor!

Maar als we kijken naar de bedrijven die er uiteindelijk met de buit van doorgaan worden we een stuk minder blij. Nuon, één van de meest vervuilende energiebedrijven van Nederland, heeft het grootste deel (37%) van de aanbesteding gewonnen. Daarna volgt het wél duurzame Greenchoice met 26%. Engie (niet duurzaam) en Eneco (wel duurzaam) mogen elk 18% van het volume leveren. 

E.ON en Delta waren lange tijd de huisleveranciers van de Rijksoverheid. Dat patroon is gelukkig doorbroken. Met een ingewikkelde selectieprocedure hebben de inkopers nu ruimte gecreeërd voor meer aanbieders. De totale hoeveelheid stroom werd opgeknipt in kleinere pakketten. Onze hoop was dat ook écht duurzame energiebedrijven zouden toehappen. Die strategie is op zich uitgekomen aangezien Greenchoice en Eneco, twee leveranciers die goed uit het duurzaamheidsonderzoek komen, een deel van de buit hebben kunnen binnenslepen. Maar het is moeilijk te verkroppen dat het grootste deel van de aanbesteding toch weer bij weinig duurzame bedrijven terecht komt. Nuon en Engie - allebei eigenaren van extreem vervuilende kolencentrales - gaan samen 55% van de stroom leveren.

WISE heeft uitgebreid gesproken met de mensen van de aanbestedende dienst. Het blijkt buitengewoon moeilijk om de duurzaamheidscriteria die WISE hanteert in een aanbesteding van de overheid te verwerken. WISE blijft daarom betrokken en pleit bij de overkoepelende aanbestedende diensten voor sructurele aanpassingen van de regels zodat het bijvoorbeeld mogelijk wordt om de duurzaamheid van het energiebedrijf te hanteren als selectiecriterium. Op de langere termijn wil het Rijk alleen elektriciteit kopen die in Nederland zelf duurzaam is opgewekt, zo veel mogelijk op Rijksgrond. Daar houden we ze graag aan!