You are here

Sjoemelstroom positief beoordeeld? Heeft HIER klimaatbureau gelijk?

Submitted by WISE on Fri, 14/02/2014 - 12:57

(14 februari 2014) WISE gaat sinds 2012 flink tekeer tegen sjoemelstroom - een woord dat nota bene door de WISE campaigners zelf is bedacht om het misbruik van Noorse waterkrachtcertificaten aan de kaak te stellen. Sinds 12 februari 2014 ligt er een nieuw diepgravend onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers. WISE heeft volop meegewerkt aan dat onderzoek, samen met zeven maatschappelijke partners. Het HIER klimaatbureau verspreidt nu berichten waarin wordt gesuggereerd dat sjoemelstroom in het onderzoek mild is beoordeeld. Maar de zeven partners zijn niet over een nacht ijs gegaan. Welke rol speelde sjoemelstroom in het onderzoek, en hoe zijn de uitkomsten te verklaren?

Ranking

De ranking kwam tot stand door de stroomleveranciers te beoordelen op de volgende onderdelen van de bedrijfsvoering: 1. de investeringen 2. de productie 3. de levering 4. de inkoop De score per onderdeel is afhankelijk van de gebruikte energiebronnen en de gebruikte techniek om stroom op te wekken. Op hoofdlijnen deelden we de bronnen en technieken in drie duurzaamheidsgroepen: • minst duurzaam: kolen, bijstook van biomassa in kolencentrales, kerncentrales en overig niet-hernieuwbaar • middengroep: grootschalige waterkracht, gas en overige biomassa • meest duurzaam: wind, zon, en kleinschalige waterkracht Noorse waterkracht is over het algemeen grootschalige waterkracht en hoort dus thuis in de middengroep. Bedrijven die in Nederland zouden investeren in een grote waterkrachtcentrale zouden op het onderdeel investeringen met een gemiddeld cijfer worden beoordeeld. Een bedrijf als Vattenfall, dat in Scandinavië betrokken is bij grootschalige waterkracht, scoort op het onderdeel productie op dat specifieke punt ook gemiddeld. Ingewikkelder is het met inkoop en levering van energie, het speelveld van de sjoemelstroom leveranciers. Een bedrijf als NLE of Budget Energie investeert en produceert helemaal geen stroom, maar koopt grijze stroom in op de stroombeurs. Op het onderdeel inkoop wordt zo’n bedrijf dus alvast slecht beoordeeld. Maar vervolgens plakken de sjoemelaars Noorse waterkrachtcertificaten op de grijze stroom en leveren die aan klanten als groene stroom. Omdat alle partners van het onderzoek het er over eens waren dat dat geen gewenste praktijk is, hebben we Noorse waterkracht op het onderdeel levering een veel slechtere score gegeven: De geleverde sjoemelstroom zit qua puntentelling dichter tegen kolen aan dan tegen grootschalige waterkracht.

Resultaten

De 100% sjoemelstroom leveranciers (Oxxio, Budget Energie, Innova, MAIN energie, NLE, Qwint en Energiedirect) scoorden het totaalcijfer 4,6. Ronduit slecht dus. Het HIER Klimaatbureau zet ook vraagtekens bij de hoge score voor Eneco omdat dat bedrijf ook sjoemelstroom aanbiedt. Maar Eneco is een groot bedrijf dat volop investeert in windenergie, geen enkele kolencentrale in bezit heeft en veel elektriciteit uit relatief schone gascentrales haalt. Op deze belangrijke onderdelen van de beoordeling scoort Eneco dus goed en zo ontstaat uiteindelijk het gemiddelde eindcijfer 6,9. In de Volkskrant van 14-02-2014 beweert Sible Schöne, programma-directeur bij het HIER klimaatbureau, dat Essent ‘weigert haar klanten te bedriegen met Noorse waterkracht’. Dat is nog maar de vraag. Essent, het bedrijf dat HIER klimaatbureau graag neer wil zetten als een voorbeeldig duurzaam bedrijf, verkoopt ook enorme hoeveelheden stroom (20% van de door Essent geleverde elektriciteit in Nederland) die vergroend worden met GvO’s, grotendeels afkomstig uit buitenlandse waterkracht. Lees het na in het factsheet Essent van CE Delft.

Tot slot

Het HIER klimaatbureau was expliciet gevraagd om mee te doen aan de coalitie die het nieuwe onderzoek heeft laten uitvoeren maar bedankte daarvoor. Dat is goed te begrijpen aangezien HIER een langdurige sponsorrelatie met RWE/Essent heeft. RWE/Essent is de grootste CO2 producent van Europa en het op een na slechtst scorende bedrijf uit het onderzoek. WISE is al langer in conflict met HIER en heeft HIER al in de zomer van 2013 publiekelijk opgeroepen de samenwerking met Essent te stoppen.