You are here

Spectaculair meer windstroom in 2015 - en allemaal op!

Submitted by Beheerder on Thu, 28/01/2016 - 12:13

In 2015 is 14% meer Nederlandse groene stroom geproduceerd (nu 13,1 TWh) ten opzichte van het jaar ervoor. Met name windenergie groeide spectaculair met 31% van 5,6 naar 7,4 TWh.

Uit het recent gepubliceerde jaarverslag 2015 van CertiQ blijkt dat de productie van Nederlandse windenergie inmiddels groter is dan de productie van elektriciteit uit biomassa, dat ietsje afnam naar 5,5 TWh. Zonnestroom groeide ook, met maar liefst 56%, maar met 0,1 TWh levert gecertificeerde zonne-energie minder dan 1% van alle groene stroom.

Ondanks de groene groei willen de Nederlandse burgers en bedrijven nog véél meer. De omvang van het verbruik van groene stroom is drie keer groter (42,6TWh) dan wat er in Nederland geproduceerd wordt. In het totaal is in Nederland 37% van de verbruikte elektriciteit groene stroom. Maar slechts 11% van de totale Nederlandse stroomproductie komt daadwerkelijk uit hernieuwbare bronnen. Een groot deel van onze groene stroom moet dus elders vandaan komen. Het zit zo: 31% van alle groene stroom die we verbruiken is in Nederland opgewekt, 69% komt het buitenland. Het meeste daarvan is afkomstig van bestaande waterkrachtcentrales in Noorwegen, Frankrijk en Zweden. WISE bestempelt deze groene stroom als sjoemelstroom.

Huishoudens zijn trouwens veel groener dan overheden en bedrijven: van de huishoudens heeft 63% groene stroom*.  Bij de overheid en het bedrijfsleven is dat maar 31%.**


Alle gegevens (behalve * en **) zijn afkomstig uit het Statistisch Jaaroverzicht van CertiQ

* Energietrends 2014; [ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland]; september 2014.

** Berekening WISE:

  • Totaal stroom is 115 Twh, waarvan 23 TWh HuisHoudens(HH) en 91 TWh Overheid&bedrijfsleven(OB) [ECN et.al]
  • Totaal is 42,6 TWh groene stroom  verbruikt in 2015.[CertiQ]
  • Van HH is 63% groene stroom[ECN et al]=> o,63 x 23= 14,5 TWh groene stroom wordt gebruikt door  HH.
  • Blijft over voor BO: 42,6-14,5= 28,1 TWh. Dus het aandeel groene stroom bij het BO is 28,1/91= 31%