You are here

Transparantie stroommarkt in 2020

Submitted by Beheerder on Wed, 05/12/2018 - 16:35

De implementatie van full disclosure loopt vertraging op. Minister Wiebes kan het pas per 1 januari 2020 uitvoeren. In 2019 wordt wel alvast een begin gemaakt: stroomleveranciers kunnen dan vrijwillig de herkomst van hun grijze stroom laten certificeren.

Waar gaat dit ook al weer over?

Momenteel zijn alleen leveranciers van groene stroom verplicht om de herkomst van hun stroom te onderbouwen door middel van certificaten (garanties van oorsprong, GvO’s). WISE dringt al sinds 2014 aan op een verbreding van het systeem: ook de herkomst van grijze stroom moet worden bewezen.

Daarom vinden we het belangrijk:

  1. Met full disclosure wordt eindelijk duidelijk wie welke stroom produceert, koopt en verkoopt. In het huidige wettelijk verplichte stroometiket wordt het grijze deel bepaald op grond van een weinig transparant mechanisme: er worden via een ingewikkelde sleutel (en afspraken tussen energiebedrijven) productievolumes van bijvoorbeeld kern- of kolencentrales aan bepaalde bedrijven toegekend. Alleen het groene deel is volledig helder omdat er moet worden gecertificeerd met GvO’s.
  2. Er ontstaat een gelijk speelveld voor grijze en groene stroom; nu worden alleen de groene leveranciers opgezadeld met extra administratie en kosten t.b.v. de certificering.
  3. Er zullen met full disclosure grote hoeveelheden kern- en kolen-GvO’s op de markt komen die waarschijnlijk niemand wil hebben. Mogelijk moeten energiebedrijven straks geld bijleggen om van deze certificaten af te komen. Als de ongewilde GvO’s op de plank blijven liggen en/of worden vervangen door geïmporteerde groene GvO’s (sjoemelstroom) dan wordt dat in elk geval zichtbaar.

Nederland is trouwens niet het eerste land dat met full disclosure aan de slag gaat. Het is de bedoeling dat dit in heel Europa wordt ingevoerd. Oostenrijk en Zwitserland gebruiken het systeem al en laten zien dat het goed werkt en bijdraagt aan de vergroening van de elektriciteitssector.

Er moet nog meer gebeuren

Minister Wiebes (EZK) stuurde de Tweede Kamer op 4-12-2018 een brief over de vertraging van de implementatie van full disclosure. WISE gaat er nu vanuit dat pas in mei 2020, als de stroometiketten weer worden gepubliceerd, zichtbaar zal worden hoe de Nederlandse stroomleveranciers deze nieuwe opgave oppakken. Full disclosure is een stap in de goede richting maar er moet nog meer gebeuren om de stroommarkt transparanter te maken. Wat nog mist is de verbinding tussen de virtuele GvO’s en de fysieke werkelijkheid. Idealiter zou elke verkoop en elke inkoop van stroom verplicht gepaard moeten gaan met het erbij behorende volume aan GvO’s. Dit zijn nu meestal nog gescheiden werelden. De handel in GvO’s is niet dwingend verbonden met de handel in fysieke stroom.