You are here

Veel gemeenten nog steeds op sjoemelstroom

Submitted by WISE on Mon, 02/02/2015 - 14:35

Overheden moeten vanaf 1 januari 2015 100% duurzaam inkopen. Maar uit een nieuw rapport van groene ondernemersvereniging De Groene Zaak blijkt dat provincies en grote gemeenten dat nog lang niet in alle gevallen doen.

De Groene Zaak stelde 30 vragen over duurzaam inkopen aan 10 provincies en 10 grote steden, zoals Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Utrecht en de provincie NoordBrabant het best duurzaam inkopen op basis van de vragenlijst. Maar ook blijkt dat sommige diensten en producten nog nauwelijks duurzaam ingekocht worden. Dit geldt ook voor energie.

Uit een onderzoek uit de Volkskrant (maart 2014) is gebleken dat bijna één op de tien gemeenten geen groene stroom inkoopt, en dat veel gemeenten kiezen voor stroom die alleen op papier is ‘vergroend’ met certificaten van (vooral Noorse) waterkrachtcentrales. Formeel wordt met deze ‘sjoemelstroom’ aan de eisen voor duurzame inkoop voldaan. Niettemin is deze methode omstreden, omdat er in werkelijkheid niet één kilowatt duurzame stroom extra voor wordt opgewekt. Van de 154 gemeenten die de vragen beantwoordden van het Volkskrant-onderzoek, gebruiken er 139 groene stroom. Slechts 53 van hen stellen als voorwaarde dat die stroom ook echt volledig duurzaam is opgewekt en niet (deels) via certificaten in het buitenland is verduurzaamd. In de enquete van De Groene Zaak gaven drie gemeenten (Rotterdam, Almere* en Nijmegen) en meerdere provincies (o.a. Gelderland, Drenthe, Groningen, Flevoland, Breda en Almere) aan groene stroom in te kopen die niet in Nederland is opgewekt. Meestal wordt wel gewerkt aan onderzoek of actie om over te gaan op groene stroom uit Nederland of uit de regio. 

Volgens Marga Hoek, directeur van De Groene Zaak, moet de Tweede Kamer nu stevig doorpakken. “Ons advies samen met het gehele bedrijfsleven is een wake up call. Ons eerdere advies uit 2011 heeft nog niet geleid tot echte verbetering. Het kabinet wil groene economische groei. Dat kan alleen als de overheid de tientallen miljarden die het jaarlijks uitgeeft aan inkoop op een duurzame manier investeert.” 

 

*Anko Kuyt van de gemeente Almere laat via Twitter weten dat de gemeente Almere al reeds 10 jaar groene stroom uit Nederland inkoopt.