You are here

Vergelijking Nederlandse stroomleveranciers 2012

Vergelijking van de Nederlandse stroomleveranciers 2012

Gebruik grafiek met vriendelijke dank aan TROUW.

Hoe beoordeelt WISE de stroomleveranciers?

  • Wij kijken allereerst naar de wettelijk verplichte stroometiketten van de stroomleveranciers. Elektriciteit uit kolen, kernenergie of windmolens? De stroometiketten maken inzichtelijk hoe de totale stroommix van de energiebedrijven er uit ziet.
  • Verkoopt een energieleverancier naast groene stroom ook grijze stroom, bijv. van kolen- en kerncentrales? Dan zal WISE dat bedrijf niet aanbevelen.
  • Hoe ontwikkelt de verkochte stroommix van een bedrijf zich over de jaren? Neemt het aandeel Hollandse groene stroom toe?
  • Wordt er ook sjoemelstroom verkocht? En zo ja, hoe eerlijk wordt hierover gecommuniceerd?
  • Wordt er écht Hollandse groene stroom verkocht? En zo ja, hoe groot is het aandeel ervan?

Ook de Consumentenbond maakte in 2012 een vergelijking, samen met Greenpeace. Daarbij keken ze niet alleen naar de stroometiketten, maar ook naar de duurzaamheid van de geproduceerde of gekochte stroom, de verkoop van stroom aan eindgebruikers en de investeringen. Zo ontstond de ranglijst hieronder. Deze ranglijst is voor het laatst opgesteld in 2012 en is gebaseerd op gegevens uit 2011. Vandaar dat een goed gewaardeerde nieuwe speler als Raedthuys (die in 2012 begon stroom te leveren) nog niet in de lijst verschijnt. Onderzoeksbureau SOMO (Stchting voor Onderzoek Multinationale Corporaties) leverde de gegevens aan voor het onderzoek in opdracht van de Consumentenbond en Greenpeace. >> bekijk het rapport