You are here

WISE kijkt na!

Veel stroomleveranciers doen zich groener voor dan dat ze zijn. Het is als kritische consument bijna niet te doen om erachter te komen welke leveranciers echt duurzaam zijn en wie niet. Het systeem achter de certificaten is erg ingewikkeld en leveranciers besteden een fortuin aan marketingcampagnes om groen over te komen. Veel leveranciers kopen grijze fossiele stroom in en vergroenen dit met groencertificaten (garanties van oorsprong) uit het buitenland. Wij noemen dit sjoemelstroom.
WISE check of en hoe leveranciers doen aan greenwashen.

#FactCheck

In november kwam ons jaarlijkse Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers weer uit. We laten daarmee zien wie de groene voorlopers zijn en wie de fossiele achterblijvers. Als je de verkoopverhaaltjes en reclame-uitingen van leveranciers bekijkt denk je echter dat iedereen alleen nog maar groene stroom verkoopt. Hoe zit dit echt? En wie doet er het meest zijn best om te verhullen hoe grijs ze zijn? WISE wil dit in kaart brengen door reclame-uitingen te verzamelen en dit te vergelijken met de ranking-score van het onderzoek 2019.

Help jij mee?

Heb jij ook iets voorbij zien komen van een stroomleverancier dat je gechekt wilt hebben, stuur het dan naar on toe via kantoor@wisenederland.nl of tag ons op sociale media. WISE checkt 't!

Welke reclame is al nagekeken?

EnergieDirect

Energiedirect koopt vrijwel geen groen stroom in, slecht 0,3% windenergie. Hun grijze stroom, de overige 99,7%, vergroenen ze met certificaten, waarvan 99,8 uit het buitenland komen. Dit is geen groene stroom maar sjoemelstroom!
Door de groene investeringen van het moederbedrijf wordt het cijfer nog iets opgehoogd, ze scoren een 6,2 in ons duurzaamheidsonderzoek.
Wij raden aan om over te stappen naar een duurzame leverancier.

DELTA

DELTA scoort een 5,4 in onze duurzaamheidsranking. Zij adverteren graag met mooie plaatjes van Zeeuwse wind maar kocht in 2018 100% grijze vervuilende handelsmix in. Ze leveren dit als groene stroom door er certificaten bij te kopen, veelal uit het buitenland: 100% van de wind- en 90% van de zoncertificaten. Dit is geen groenstroom maar sjoemelstroom. Daarnaast bestaat 50% van de groencertificaten van DELTA uit biomassa waarvan 84% niet is gecertificeerd en daarom niet duurzaam is. Wij raden aan om over te stappen naar een duurzame leverancier.

Budget Energie

Budget Energie heeft een 3,7 gescoord in ons duurzaamheidsonderzoek. Budget energie kocht in 2018 100% grijze handelsmix* maar levert dit als groen door er groencertificaten (garanties van oorsprong) bij te kopen. Deze certificaten komen voor zo’n 70% uit het buitenland. 100% van hun zoncertificaten komen uit het buitenland. 24% van hun certificaten zijn afkomstig van waterkrachtcentrales uit het buitenland. 14,5% van de certificaten zijn van niet duurzaam gecertificeerde biosmassa. Budget Energie zegt groene stroom te leveren, maar wij noemen dit sjoemelstroom. Dit draagt weinig tot niets bij aan de verduurzaming van de stroomvoorzieining.
Wij raden aan om over te stappen naar een duurzame leverancier.

Clean Energy

Clean Energy scoort een 3,4 in onze duurzaamheidsranking. Clean Energy kocht in 2018 100% grijze handelsmix* maar levert dit als groen door er groencertificaten (garanties van oorsprong, GvO's) bij te kopen. Deze GvO's komen vrijwel allemaal uit het buitenland, 98%. Clean Energy krijgt daarom een dikke onvoldoende in ons duurzaamheidsonderzoek. Clean Energy doet heel erg zijn best om over te komen als een hele duurzame leverancier maar doet geen enkele moeite om duurzame stroom in te kopen. Ze stellen hun klanten tevreden alleen de certificaten, en dan ook nog uit het buitenland. Wij noemen dit geen groene stroom maar sjoemelstroom*.
Wij raden aan om over te stappen naar een duurzame leverancier.

* Handelsmix: De Autoriteit Consument & Markt berekent elk jaar de precieze samenstelling van de stroom die geleverd wordt zonder GvO’s. Dit wordt ook wel de ‘handelsmix’ genoemd. Voor elektriciteit die een leverancier aankoopt op bijvoorbeeld de stroombeurs, en waarvoor geen GvO’s worden voorgelegd, is het onmogelijk het productiepark te kennen. Daarom wordt hiervoor de handelsmix gebruikt, een mix samengesteld uit de energiebronnen van alle Nederlandse elektriciteitsproductie die nog niet is opgenomen in brandstofmixrapportages van leveranciers. De duurzaamheidsscore van de handelsmix is laag omdat hij enkel fossiele bronnen bevat. 30% van de Nederlandse handelsmix komt uit kolencentrales, 50,7% uit gascentrales.

* Sjoemelstroom: grijze stroom vergroend met garanties van oorsprong uit het buitenland. Deze garanties van oorsprong geven aan dat de er duurzame energie is opgewekt, maar in plaats van deze duurzame stroom te kopen, kopen veel leveranciers alleen de certificaten. Nu zijn consumenten in die landen blij met de opgewekte groene stroom, en wij in Nederland met de geleverde stroom (de certificaten) terwijl er toch echt maar één keer duurzame stroom is opgewekt. Lees hier meer over sjoemelstroom.