You are here

WISE opent debat over Full Disclosure

Submitted by Beheerder on Mon, 01/12/2014 - 17:03

Full Disclosure is een vakterm voor het certificeren van alle soorten stroom, groen én grijs. Momenteel wordt in Nederland alleen hernieuwbare stroom gecertificeerd met Garanties van Oorsprong (GvO's). Er bestaat geen betrouwbaar tracking mechanisme voor grijze stroom. Dat het ook anders kan zien we in Zwitserland en Oostenrijk. Daar wordt volledige transparantie over de herkomst van alle soorten stroom als een belangrijke voorwaarde gezien voor de energietransitie.

Nu kunnen de Nederlandse stroomleveranciers gewoon nog grijze stroom leveren. Die grijze stroom is in de perceptie van veel mensen onschuldig. Het is de ouderwetse stroom, een vage mix van 'van alles'. De lelijke realiteit van kolen- en kerncentrales dringt anders tot ons door als elk Megawattuur gecertificeerd is. Dan staat er zwart op wit op je stroomrekening dat er een direct verband is tussen jouw gekochte stroom en, bijvoorbeeld, een kolencentrale. En als je dan in de krant leest dat kolencentrales een belangrijke bijdrage aan klimaatverandering leveren, dan gaat dat ook over jou. Waarom wordt grijze stroom niet gewoon ook gecertificeerd, net zoals groene stroom? Gelijke monniken, gelijke kappen! Eigenlijk is er nu sprake van een ongelijk speelveld waarin de fossiele energiebedrijven - alweer - een voordeel krijgen.

63% van de Nederlandse huishoudens kiest voor groene stroom. De keuze voor groene stroom is boven alles een heel sterk signaal: doe iets! Maak onze energievoorziening duurzamer! Maar dit ‘ja’ voor groene stroom is tegelijk ook een ‘nee’ tegen fossiele energie en klimaatverandering. Met dat ‘nee’ doen we vooralsnog weinig in Nederland. 90% van de Nederlandse energiewinning draait gewoon door op fossiele en kernenergie.

Full Disclosure verandert de stroommarkt. Zoals we nu kunnen kiezen tussen groene stroom uit wind, water of biomassa kunnen (of moeten!) we straks ook kiezen tussen de verschillende soorten grijze stroom. Alle nuances worden dan zichtbaar. Dan pas weet de klant wat hij of zij koopt. Wie voor kolenstroom kiest, krijgt dan ook een deel van de morele verantwoordelijkheid erbij en kan door maatschappelijke organisaties op die keuze worden aangesproken.

WISE organiseerde op 20 november een symposium over Full Disclosure, met sprekers uit Oostenrijk en Zwitserland. Lees hier het dossier.