You are here

Heeft Delta genoeg geld voor Borssele?!

Submitted by Beheerder on Thu, 11/12/2014 - 13:30

Op 18 december vergaderen de aandeelhouders van energiebedrijf Delta. Het is duidelijk dat het bedrijf het zwaar heeft; dreigende splitsing, tekort aan liquide middelen (dat bijvoorbeeld tot het nu voorliggende voorstel voor de verkoop van windparken leidt), onrust bij de leiding en tussen de leiding en de aandeelhouders. De kerncentrale speelt in dit alles een bijzondere rol; het simpele feit dat Delta de kerncentrale bezit (voor 70%) leidt er bijvoorbeeld toe dat het energiebedrijf Eneco niet serieus in kan gaan op toenaderingspogingen (overnames, fusies).

De kerncentrale levert geld  op – als er geen problemen mee zijn. Maar de kerncentrale is ook oud en er moet voortdurend geïnvesteerd worden om te blijven voldoen aan veiligheidseisen. Nu moet er - volgens de geruchten – tussen de 200 en de 400 miljoen geïnvesteerd worden om de centrale ‘Fukushima-proof’ te maken. Dat geld is er niet. Naast geld voor onderhoud- en investeringen heeft Delta geld nodig voor de toekomstige afbraak van de centrale.

In de notitie "Toekomstige kosten kerncentrale Borssele - heeft Delta genoeg geld?" analyseert WISE met name de situatie rond de financiering van de ontmanteling. Op grond van de feiten en de analyse blijkt dat er nog veel onzekerheden zijn;

  • Er wordt uitgegaan van een benodigd bedrag van 489 miljoen euro in 2033. De onderliggende analyse (hoe komt de EPZ tot dit bedrag) is onbekend.
  • Het bedrag moet gegenereerd worden door een jaarlijkse storting in een fonds waarmee belegd mag worden. Onduidelijk is hoe en waarin belegd wordt,
  • In 2004 was er 144,7 miljoen euro beschikbaar voor ontmanteling. Vanaf 2012 wordt het geld beheerd door een aparte stichting. De stichting kreeg bij aanvang 80 miljoen euro mee. De EPZ kan of wil niet vertellen waar het verschil (144,7 min 80) gebleven is. Heeft het fonds slecht gerendeerd? Is het geld gebruikt voor andere doeleinden?
  • Internationaal is er nog nauwelijks ervaring met het ontmantelen van kerncentrales die lang actief zijn geweest. Berekeningen in Duitsland en Zwitserland wijzen op bedragen tussen de 500 miljoen en 1 miljard euro.
  • De Europese Commissie heeft een overzicht gemaakt van wat alle Europese landen verwachten dat ontmanteling van de kerncentrales in het betreffende land zal gaan kosten. Alleen bij Nederland staat er ‘confidential’.

Delta heeft het zwaar. De kerncentrale is langzamerhand een blok aan het been aan het worden. In Duitsland heeft Eon haar kerncentrales ondergebracht in een apart bedrijf. Dat zal zeer waarschijnlijk gauw failliet gaan en overgenomen (moeten) worden door de Duitse overheid. Deze gedachte is niet zo heel gek; waarom nationaliseert de Nederlandse overheid niet de kerncentrale Borssele? Dan kan Delta in elk geval makkelijk bouwen aan een toekomst (al dan niet samen met bijvoorbeeld Eneco). De overheid kan haar knopen gaan tellen en de centrale sluiten. In het NRC van 15 december publiceerden we een opiniestuk met een concreet voorstel om Delta te redden.