You are here

Kernenergie

  • (28 februari 2013) De overheid brengt vanaf 1980 jaarlijkse overzichten uit van storingen en ongevallen in de kerncentrales. Dat duurt soms even maar dit jaar was het wel extreem bar en boos; het overzicht over 2011 (!) is nu net vrijgegeven.
  •   (21 februari 2013) De FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, de Belgische evenknie van de nederlandse kernfysische Dienst KFD) heeft op 7 februari het actieplan dat Electrabel indiende over het ve
  • De tsunami en de aardbeving die de Japanse oostkust trof op 11 maart 2011 was niet te voorzien, maar dat de kerncentrales aan de kust hier zo slecht tegen bestand bleken was wel te wijten aan keuzes die de Japanse overheid en de nucleaire industrie in de jaren daarvoor gemaakt hadden.
  • (12 februari 2013) Het "parade-paard van de Europese nucleaire renaissance" de nieuwe EPR-reactor Olkiluoto 3 in Finland is opnieuw in de problemen gekomen. Langzamerhand is de vraag; gaat de centrale ooit nog elektriciteit produceren?
  • (26 januari 2013) De Europese landen hebben in EU verband afgesproken dat er sneller een oplossing gevonden moet worden voor het probleem van het kernafval. Deels omdat men inziet dat het een beetje genant is om het probleem af te schuiven op toekomstige generaties - die niet gekozen he
  • (22 januari 2013) Een wagon met radioactief materiaal is gisteravond, op weg naar Nederland, na vertrek uit Tricastin (zuid-Frankrijk) bij Saint-Rambert-D'Albon ontspoort.
  • (16 januari 2013) Minister Kamp van Economische Zaken heeft het 'Nationaal Actieplan' naar de 2e Kamer gestuurd.
  • (12 januari 2013) In Maastricht werd vanmiddag gedemonstreerd tegen de kerncentrale in het Belgische Tihange. Een vrolijke mix van jong en oud, burgers uit de regio (Nederland, Duitsland en België) en actievoerders uit alle windstreken waren vertegenwoordigd.
  • (10 januari 2013) De Groenen in het Europees Parlement hebben vandaag een interessant en uitvoerig rapport gepubliceerd over de kwestie van de duizenden scheurtjes in de reactorvaten van de verschillende  kerncentrales in Doel en Tihange (beiden Belgie). De eindconclusies van het  - zeer techniese maar goed leesbare, Engelstalige - rapport zijn helder; "de herstart van de twee reactoren is gevaarlijk. De mogelijkheid van een breuk in het reactorvat als gevolg van plotselinge toename van bijvoorbeeld hitte-stress (plotselinge verlaging of verhoging van de druk op het vat) kan niet worden uitgesloten".

Pages