You are here

Kernenergie

  • In mei 2000 besluit het kabinet vast te zullen houden aan de in 1994 met EPZ gemaakte afspraak dat Borssele uiterlijk op 31 december 2003 moet worden gesloten.
  • (16 november 2012) In februari 2012 publiceerde WISE een, nu weer zeer actueel, artikel in de PZC en op Joop.nl waarin we beschreven hoe Delta haar toekomst veilig zou kunnen stellen, op duurzame wijze.
  • (18 oktober) Na de scheurtjes in het reactorvat van Tihange 2 en het lek met radioactief water bij Tihange 1 is nu bij Tihange 3 een "onverklaarbaar" probleem met het oliepeil aan het licht gekomen.
  • (4 oktober 2012) De overheid is verplicht om elk jaar een overzicht te geven van alle storingen en ongevallen in de nucleaire installaties. Dat doet ze vanaf 1980. Uit die overzich­ten blijkt dat er zich tot eind 2010 in de kerncentrale Borssele 381 bedrijfsstoringen hebben voorgedaan.
  • (26 september 2012) Het sijpelt langzaam door hoe groot de impact is van de ontdekte scheurtjes in het reactorvat van de kerncentrales in Doel en Tihange (Belgie) die ontstaan zijn bij de bouw door het Nederlandse bedrijf R

Pages