You are here

7 november: Raad van State over Borssele

Submitted by Beheerder on Tue, 05/11/2013 - 13:34

(5 november 2013) Greenpeace Nederland is, mede namens WISE en de Zeeuwse Milieufederatie, in beroep gegaan tegen de levensduurverlenging van Borssele. De stichting Laka heeft een eigen zaak ingediend. Beide zaken zijn uiteindelijk bij de Raad van State terecht gekomen. In ons pleidooi beargumenteren we onder andere aan dat niet is aangetoond dat de kerncentrale de komende twintig jaar zonder grote ongevallen zal kunnen functioneren. De reactor is oorspronkelijk ontworpen voor 40 jaar, die periode liep in oktober 2013 af. Door ons te voegen bij de zaak van Greenpeace zijn we partij in de bodemprocedure die is aangespannen tegen de door Economische Zaken afgegeven vergunning om tot 2034 in bedrijf te mogen blijven. De zitting bij de RvS vindt op donderdag 7 november plaats.