You are here

Borssele bij 25% veiligste reactoren - of weten we het eigenlijk niet?

Submitted by Beheerder on Wed, 02/10/2013 - 12:18

(2 oktober 2013) Toen in 2005 besloten werd dat de centrale in Borssele 20 jaar langer (tot 2033) open mocht blijven werden de voorwaarden vastgelegd in een Convenant. Een voorwaarde is dat de reactor "blijft behoren tot de 25% veiligste watergekoelde en watergemodereerde vermogensreactoren in de EU, de VS en Canada" (dat zijn er zo'n 250). Om daar op toe te zien werd in 2008 een commissie van onafhankelijke internationale deskundigen ingesteld (de Commissie Benchmark). 26 September jl. stuurde die Cie. haar eerste verslag aan de Convenant-partijen en kort daarna maakte Minister Kamp (EZ) het volledige, Engelse, rapport en de Nederlandse samenvatting, openbaar. Ingewikkeld aan deze hele exercitie is wel dat er eigenlijk geen criteria zijn (internationaal, algemeen erkend) om te beoordelen of een reactor veilig is. Dus je kunt eigenlijk nooit vaststellen of een bepaalde reactor aan zo'n criterium voldoet. De Commissie zelf zegt het zo: "Het rangschikken van de veiligheid van de installaties is daarom een moeilijke, zo niet onmogelijke, opgave met een in de tijd veranderend resultaat". Dit is een nette manier om te zeggen dat het eigenlijk onmogelijk is om vast te stellen. Maar een beetje Commissie laat zich daar niet door uit het veld slaan en komt toch gewoon met een conclusie, en het liefst een die Minister Kamp goed kan gebruiken; "de Kerncentrale Borssele behoort tot de 25% meest veilige kerncentrales van een vergelijkbaar type in EU, VS en Canada en voldoet dus aan de veiligheidseis van het convenant". Overigens heeft de Commissie "op basis van vertrouwelijkheid toegang gekregen tot prestatie-indicatoren". En daarmee is het werk van Cie. niet controleerbaar.

Hoe gaat dat dan, Borssele vergelijken met de plm. 250 kerncentrales van hetzeelfde type ? De Cie. heeft voor zaken als 'procesevaluatie van bediening, onderhoud en 'safety management' de rapportages van een tiental vergelijkbare reactoren op die indicatoren doorgeplozen. Een apart probleem vormt het onderwerp 'gevolgen van veroudering' (scheurtjes, metaalmoeheid ed). Daar is relatief weinig informatie over en ervaring mee. En dus besloot de Commissie om de 'procesevaluatie van het verouderingsmanagement' apart uit te voeren. Er is een vergelijking gemaakt met 5 andere reactoren. Een belangrijke conclusie: "het grootste verschil ... is het ontbreken bij de Kerncentrale Borssele van implementatie en documentatie van een adequate strategie, organisatie en methode voor verouderingsmanagement".

Maar hier wordt aan gewerkt ...