You are here

Experts unaniem tegen privatisering Urenco

Submitted by WISE on Mon, 09/12/2013 - 17:00

(9 december 2012) Minister Dijsselbloem van Financien moet een lastige knoop doorhakken; gaat Nederland haar 33,3% aandelen in de verrijkingsfabrieken van Urenco (met de Nederlandse vestiging in Almelo) verkopen aan een private partij? De twee andere eigenaren (de Engelse staat 33,3% en RWE/E.On 33,3 %) hebben hier in principe al toe besloten. Dijsselbloem heeft er wel oren naar (naar verwachting levert hem dat een paar miljard euro op voor de schatkist, nu krijgt de Nederlandse Staat jaarlijks dividend uitgekeerd, meestal een bedrag tussen de 70 en de 90 miljoen euro) maar er zijn natuurlijk nogal wat bezwaren, onder andere op het gebied van veiligheid en het voorkomen van misbruik van kennis, materialen en techniek. Het gaat hier niet om een simpele koekjesfabriek...Urenco verrijkt uranium voor tientallen kerncentrales over de hele wereld. Het CDA, niet bij voorbaat enthousiast over de privatisering, organiseerde op 5 december jl. een Ronde Tafel in de 2e kamer waarbij experts werden uitgenodigd hun visie te geven. Dat waren er 11, en die waren eigenlijk allemaal (op het CPB na die een heel neutraal verhaal hield) heel kritisch over het afstoten van het publieke eigendom. Sterker nog, sommigen pleitten voor het overnemen van bv. de Duitse en/of Britse aandelen, om zo als Nederland een meerderheidsbelang te verkrijgen. Of het WISE wat uitmaakt? Wij willen dat de verrijkingsfabriek(en) dicht gaan. Daar zullen we voor blijven pleiten. Maar ondertussen denken we dat de overheid de minst slechte eigenaar is; juist omdat je dan publieke controle kunt uitoefenen en een politiek besluit kunt afdwingen om helemaal te stoppen met verrijking. Een privaat bedrijf kijkt toch primair naar het financiele plaatje.

De inbreng van de experts van De Urenco Group, Urenco Nederland, de gemeente Almelo, Bart Le Blanc, voormalig interim-CFO bij URENCO, de Regio Twente, het Clingendael Instituut en van emeritus professor Turkenburg waren ook tevoren schriftelijk aan de 2e Kamer beschikbaar gesteld. Er is van de Ronde Tafel in de 2e Kamer geen officieel verslag gemaakt. De vredesgroep VEDAN uit Enschede heeft wel een eigen verslag gemaakt. Wordt vervolgd....