You are here

Gemeenten: sjoemel-, atoom- of groene stroom?

Submitted by WISE on Mon, 23/12/2013 - 10:47

(23 december 2013) Het LPTK, het Landelijk Platform tegen Kernenergie waar o.a. WISE en andere organisaties en personen aan deelnemen, is in 2013 gestart met een gemeenten-campagne. Gemeenten die ooit 'Nee'  hebben gezegd tegen de opslag van kernafval in hun gemeente worden gevraagd om dan consequent te handelen en voor een energieleverancier te kiezen die géén belangen in kernenergie heeft.

overzicht locaties radioactief afval Nederland - GreenpeaceIn 2011-2012 heeft Greenpeace in kaart gebracht welke Nederlandse gemeenten in aanmerking komen voor de opslag van radioactief afval op/in hun grondgebied. De gemeenten waarvoor dit van toepassing was (en nog steeds is) werden vervolgens door Greenpeace benaderd en gevraagd zich in het thema te verdiepen. Met succes: Rond de tachtig gemeenten hebben zich vervolgens duidelijk uitgesproken tégen de opslag van kernafval.

Het LPTK is een paar maanden geleden gestart een campagne om dezelfde 80 gemeentes te vragen daar nu consequenties uit te trekken: Als je geen radioactief afval op wilt slaan, moet je ook geen radioactief afval produceren. In concreto: geen contracten afsluiten voor je energie met bedrijven die kernenergie in hun energiemix hebben. Kijkend naar onderzoek van SOMO in opdracht van de Consumentenbond en Greenpeace en het actuele overzicht van de stroometiketten van WISE heeft het LPTK een top drie samengesteld van groene bedrijven: bedrijven die uitsluitend (liefst in Nederland opgewekte) groene stroom aanbieden: Greenchoice, Windunie en Raedthuys.

Na eerste resultaten in september 2013 is inmiddels meer bekend over de energieleveranciers van de betreffende gemeenten. Zoals uit bijgaand overzicht met actuele resultaten (bron: LPTK) blijkt hebben een aantal gemeentes al die consequentie getrokken en contracten met groene elektriciteitsmaatschappijen afgesloten.